Preskočit na obsah

Ministerstvo už registruje desiatky záujemcov o akciu Vyčistime si Slovensko

01.03 2012, MŽP SR

Ministerstvo už registruje desiatky záujemcov o akciu Vyčistime si Slovensko

Upracme si našu obec, vyčistime si svoj región od smetí a neporiadku! Aj takýmto spôsobom vyzývajú obce a mestá z rôznych regiónov Slovenska ako aj školy a mimovládne inštitúcie občanov, aby priložili ruku k dielu a spoločnými silami prispeli k zelenšiemu a čistejšiemu životnému prostrediu. Ide najmä o upratovanie a čistenie verejných priestranstiev v okolí brehov potokov, parkov, ciest, odstraňovanie čiernych skládok odpadov, ale aj jednoduché čistenie pred školou či vlastným blokom.

Tieto, ako aj mnohé ďalšie aktivity registruje ministerstvo životného prostredia od nadšencov v rámci tohtoročnej akcie Vyčistime si Slovensko. Registrácia účastníkov sa začala minulý týždeň a potrvá do 15. marca 2012.

Zapojenie sa do akcie environrezortu už svojou registráciou podporili aj obce z Považia, Kysúc, Liptova, Horehronia, Poiplia, Spiša, Zemplína, Záhoria či Podunajska. Na Kysuciach v obci Klubina napríklad plánujú občania vyčistiť okolie rieky Bystrica a Klubinského potoka od odpadkov.

V obci Hanušovce nad Topľou sa do akcie zapoja aj deti z materskej školy. Spoločne s rodičmi a učiteľkami chcú vyzbierať opadané konáre zo stromov, zametať chodníky, zbierať odpadky v areáli škôlky i v blízkom okolí.

V obci Moravany nad Váhom sa rozhodli, že ju vyčistia od čiernych skládok. Na podujatí sa zúčastnia žiaci základnej školy, zamestnanci obce i členovia jednoty dôchodcov. Upratovať sa budú verejné priestranstvá - brehy potoka Striebornica až po brehy mŕtveho ramena rieky Váh. Cieľom akcie nebude len upratovanie, ale aj zvyšovanie povedomia o ochrane prírody, v nakladaní s odpadom na území obce. Výsledkom by mala byť nielen krajšia obec, ale aj väčšie povedomie jej obyvateľov v udržovaní čistoty v prostredí, v ktorom žijú.

 "Osobne ma veľmi teší tento prejavený záujem priložiť spoločne ruku k dielu a pomôcť životnému prostrediu vo svojom okolí. Zatiaľ to s registráciu vyzerá sľubne a verím, že aj tohtoročné podujatie sa bude tešiť podpore nadšencov všetkých vekových kategórií z rôznych kútov Slovenska," povedal minister životného prostredia József Nagy.

Do akcie Vyčistime si Slovensko sa aktívne zapojí už najbližší utorok, 6. 3. 2012 aj environminister, a to spoločným upratovaním areálu vysokoškolských internátov v Mlynskej doline.

Ministerstvo životného prostredia aj v tomto roku podporí registrovaných účastníkov a poskytne pracovné pomôcky - symbolické množstvo plastových vriec a rukavíc, ktoré si bude môcť každá zapojená škola, organizácia či inštitúcia vyzdvihnúť na príslušnom Obvodnom úrade životného prostredia. Rovnako zapojené organizácie motivuje možnosťou vyhrať jednu z cien. Viac informácií o podujatí, ako aj registračný formulár pre zapojenia sa do akcie Vyčistime si Slovensko nájdu záujemcovia na www.denzeme.eu.

Copyright © MŽP SR 2021

Súvisiace články

Značky

Odpady