Preskočit na obsah

Ministerstvo pôdohospodárstva vyzýva firmy na spoluprácu pri implementácii nariadenia ES o výživových a zdravotných tvrdeniach na potravinách

15.08 2006, Enviroportal

Ministerstvo pôdohospodárstva vyzýva firmy na spoluprácu pri implementácii nariadenia ES o výživových a zdravotných tvrdeniach na potravinách

16. mája 2006 boli v druhom čítaní v Európskom parlamente schválené nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) o výživových a zdravotných tvrdeniach na potravinách a o pridávaní niektorých vitamínov, minerálnych látok a niektorých iných látok do potravín. Nariadenia, ktoré sú priamo uplatniteľnou legislatívou v členských štátoch EÚ, budú po ich schválení v Rade EÚ vydané na jeseň tohto roku a nadobudnú účinnosť 6 mesiacov od vydania.
Účelom nariadenia o výživových a zdravotných tvrdeniach na potravinách je pravdivo a zrozumiteľnejšie informovať spotrebiteľa o výživových charakteristikách potravín, prípadne ich účinku na zdravie a zamedziť klamlivej reklame a nesprávnemu ovplyvňovaniu výživových zvyklostí spotrebiteľa, a to ustanovením podrobnejších požiadaviek a podmienok, za ktorých možno určité výživové alebo zdravotné tvrdenia na potravinách alebo ich reklame používať.

Súčasťou prípravy na uplatňovanie nariadenia v praxi je vytvorenie zoznamu existujúcich a používaných výživových tvrdení v jednotlivých členských štátoch EÚ, ktoré budú zaradené do databázy EÚ. Postupne sa bude tvoriť aj zoznam (databáza) všeobecných zdravotných tvrdení. Z uvedených databáz budú novelizované a dopĺňané prílohy uvedeného nariadenia. Tvrdenia, ktoré nebudú zahrnuté v prílohách nariadenia bude po prechodnom období potrebné schvaľovať pomerne dlhou administratívnou procedúrou určenou v nariadení.

Ministerstvo pôdohospodárstva SR
preto na svojej internetovej stránke oslovilo všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov s výzvou na spoluprácu pri implementácii nariadení do praxe, aby bolo možné zostaviť prvý orientačný zoznam výživových resp. zdravotných tvrdení, ktorý sa bude ďalej prerokúvať a dopĺňať pred jeho zaslaním do EÚ.


Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky