Preskočit na obsah

Minister ŽP v Japonsku

19.01 2006, Enviroportal

Minister ŽP v Japonsku

V dňoch 18. až 20. januára 2006 sa v Tokiu koná Medzinárodná konferencia pre zosuv pôdy. Slovenskú republiku na konferencii zastupuje minister životného prostredia László Miklós.

Podujatie nadväzuje na minuloročnú svetovú Konferenciu o znižovaní prírodných katastrof.
Tentoraz sa predstavitelia a ministri zúčastnených krajín budú zaoberať aj otázkami pripravenosti na aktuálne riziká, ich monitorovanie, na varovné systémy a vzdelávanie.

Účastníci na záver zasadnutia príjmu dokument Tokijský akčný plán na rok 2006 - k dynamickej globálnej sieti Medzinárodného programu o zosuvoch pôdy.
Súčasťou programu ministra László Miklósa, okrem aktívnej účasti na tematickej diskusii ciele a rámec záverov Konferencie, bude aj bilaterálne rokovanie na Ministerstve životného prostredia Japonska.


Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky