Preskočit na obsah
X Vážení používatelia Enviroportálu,
dovoľujeme si Vás upozorniť, že z dôvodu technickej údržby webového portálu budú jeho služby 1. 12. po 21:00 hodine dočasne nefunkčné. Za porozumenie ďakujeme. Tím Enviroportálu

Minister životného prostredia SR začal rozdeľovať pomoc z Envirofondu pre mestá a obce

14.11 2023, Enviroportal

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba rozhodol o podpore 21 projektov samospráv za vyše 1,5 milióna eur, ktoré pomôžu mestám a obciam skvalitniť život ľudí na vidieku. Rovnako tak zlepšia ochranu a starostlivosť o životné prostredie a podporia udržateľný rozvoj samospráv.

Pred pár hodinami sme na vláde schválili programové vyhlásenie na najbližšie štyri roky. Už dnes však začíname riešiť skutočné problémy samospráv a slovenského vidieka. Môžem ubezpečiť, že nikdy sa nespravilo toľko pre ochranu životného prostredia ako spravíme s mojím tímom ľudí v rezorte životného prostredia,“ zdôraznil podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba.

V rámci oblasti Ochrana a starostlivosť o životné prostredie na území národných parkov získalo dotáciu 21 projektov samospráv. Zamerané sú na zlepšenie starostlivosti o životné prostredie, podporu mäkkého turizmu, modernizáciu a údržbu verejnej infraštruktúry – výsadbu zelene či zvýšenie energetickej efektívnosti verejného osvetlenia.

Obec Runina v okrese Snina dostane napríklad zhruba 95-tisíc eur na vybudovanie informačno-turistického centra v Národnom parku Poloniny. Centrum sa zameria na budovanie zodpovedného prístupu k ochrane prírody. Zároveň bude zdôrazňovať nevyhnutnosť zachovania biodiverzity a ochrany vzácnych druhov živočíchov a rastlín.

Ministerstvo životného prostredia pod vedením Tomáša Tarabu plánuje intenzívnejšie finančne podporovať zelené projekty samospráv z Environmentálneho fondu, predovšetkým pri rozvoji kanalizačnej a vodovodnej infraštruktúry, lepšej podpore triedenia komunálnych odpadov či zatepľovania materských, základných a stredných škôl.

Zdroj: Ministerstvo životného prostredia SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Mestské a vidiecke ŽP Rezort MŽP SR