Preskočit na obsah

Minister životného prostredia Peter Žiga ocenil geológov

10.09 2012, MŽP SR

V Banskej Štiavnici opäť ožila banícka história. Predstavitelia slovenskej baníckej, geologickej, hutníckej i naftárskej obce sa dnes v Banskej Štiavnici stretli pri príležitosti osláv Dňa baníkov. Oceňovania sa zúčastnil aj prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič. Za mimoriadne výsledky v oblasti geológie a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie si ocenenie z rúk ministra životného prostredia Petra Žigu prevzalo deväť pracovníkov envirorezortu.

Minister Peter Žiga ocenil neľahkú prácu baníkov. Táto práca je veľmi náročná a počas dlhej histórie baníctva si na Slovensku vyžiadala veľa ľudských životov. "Z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja potrebuje spoločnosť k priemyselnej výrobe energiu a suroviny, aby mohla produkovať výrobky potrebné pre život človeka," povedal minister životného prostredia Peter Žiga a dodal: "Je škoda, že často zabúdame, že ide o veci každodennej potreby a že život by bez týchto surovín a výrobkov, a teda bez nášho spoločného úsilia, vyzeral celkom inak."

V súčasnosti je oblasť geológie a baníctva poznačená ekonomickou krízou. Slovensko má však stále dostatočný surovinový potenciál, ktorý môže významne prispieť k prosperite a vyrovnávaniu ekonomických rozdielov medzi jednotlivými regiónmi. "Pri využívaní tohto potenciálu je ale nevyhnutné postupovať obozretne a s maximálnym dôrazom na bezpečnosť a zdravie ľudí, ochranu životného prostredia ako aj rovnováhu medzi nevyhnutným poškodením životného prostredia, hodnotou vydobytej suroviny a sociálnymi aspektmi týchto aktivít," zdôraznil minister Peter Žiga.

Cenu ministra životného prostredia za mimoriadne výsledky v oblasti geológie a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie získal Mgr. Ján Kobulský.

Čestné uznanie ministra životného prostredia za mimoriadne výsledky v oblasti geológie a dlhoročný prínos v starostlivosti o životné prostredie dostali: prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr.scient., RNDr. Anna Hodermarská, RNDr. Jozef Harcek, RNDr. Pavol Siman, PhD., prof. RNDr. Miriam Fendeková, CSc., doc. Ing. Jarmila Božíková, PhD., RNDr. Mária Gálisová a RNDr. Ján Laurenčík.

Celoslovenské oslavy dňa Baníkov, geológov, hutníkov a naftárov pripravila Slovenská banská komora v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR, Ministerstvom hospodárstva SR, Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR ako aj Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu SR. Podujatie sa v Banskej Štiavnici koná pravidelne už od roku 1998. Jeho súčasťou je aj tradičný salamandrový sprievod za účasti baníkov, ich rodinných príslušníkov, hostí, ale aj významných predstaviteľov samosprávy a štátu. Sprievod predstavuje povesť o založení mesta a objavení banskoštiavnických zlatých a strieborných rúd, ktoré položili základ baníctva a samotného mesta.

Copyright © MŽP SR 2021

Súvisiace články

Značky

Geológia Významné osobnosti, profily, medzinárodné dni