Preskočit na obsah

Slovenská republika má zdroje geotermálnej energie, ktoré možno využívať na výrobu tepla

02.11 2022, TASR

Bratislava 31. októbra – Slovensko má nízkoteplotné zdroje geotermálnej energie, ktoré možno využívať na priame využitie alebo výrobu tepla. Na výrobu elektriny je ekonomicky dostupný potenciál zatiaľ obmedzený. 

 

Uviedla hovorkyňa Ministerstva hospodárstva (MH) SR Mária Pavlusík v reakcii na organizácie, ktoré poukázali, že Slovensko prostredníctvom geotermálnej energie neprodukuje žiadnu elektrickú energiu.

Rezort hospodárstva podporuje odstránenie administratívnych prekážok pre projekty geotermálnej energie, a to najmä v zákone o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Ten je v gescii envirorezortu. MH je podľa vlastných slov pri riešení problematiky pripravené s gestorom zákona aj investormi spolupracovať.

,,V dôsledku nestabilných dodávok palív z Ruskej federácie však v súčasnosti možno za hlavný prínos využívania geotermálnej energie pri výrobe tepla považovať energetickú bezpečnosť a cenovú stabilitu," poukázala Pavlusík. Využívaním geotermálnej energie sa zníži závislosť Slovenska od dovozu primárnych zdrojov, najmä zemného plynu. ,,Okrem priameho využitia sa ukazuje ako sľubná kombinácia geotermálnej energie s tepelnými čerpadlami, pričom sa efektívne využíva nízkopotenciálne teplo, ktoré by sa iným spôsobom nedalo využiť," poznamenala.

Využitie potenciálu geotermálnej energie je podľa MH dôležitou súčasťou zvyšovania podielu obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe. To bolo deklarované aj vo vládou schválenom dokumente Integrovaný národný energetický a klimatický plán na roky 2021 až 2030. Projekty zamerané na využívanie geotermálnej energie môžu počítať s podporou z Európskych štrukturálnych a investičných fondov a plánu obnovy.

,,Rezort hospodárstva taktiež začal s procesom aktualizácie integrovaného národného energetického a klimatického plánu, a to diskusiou s relevantnými subjektmi verejnej správy a tiež verejnosťou. Podnety v oblasti rozvoja geotermálnej energie sú vítané," uviedla Pavlusík.

Slovenská klimatická iniciatíva a Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a obnoviteľných zdrojov energie poukázali, že Slovensko prostredníctvom geotermálnej energie neprodukuje žiadnu elektrickú energiu. Na vykurovanie ju používa len v obmedzenej miere. Navrhujú preto odstránenie administratívnych prekážok v zákone o EIA, podporu prieskumných vrtov na geotermálnu energiu zo štrukturálnych fondov, a to, aby sa jej využitie dostalo do všetkých strategických dokumentov, napríklad do integrovaného plánu.

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

EIA,SEA Energetika Legislatíva