Mesto, ktoré máme radi: udržateľné riešenia pre európske mestá

19.09 2013, Europa.sk

V dňoch 19. a 20. septembra sa v rámci kampane Svet, ktorý mám rád stretnú v dánskom hlavnom mesta Kodani odborníci na mestské plánovanie z celej EÚ, aby predviedli udržateľné riešenia v praxi. Účastníci prídu z Bulharska, Dánska, Estónska, Fínska, Francúzska, Litvy, Nemecka, Poľska a Spojeného kráľovstva.

Minulý rok získala Kodaň cenu Európskej komisie Európske hlavné zelené mesto 2014. Vďaka plánu stať sa do roku 2025 neutrálnym mestom z hľadiska emisií oxidu uhličitého je Kodaň na čele, pokiaľ ide o udržateľné riešenia.

Počas študijnej návštevy s názvom mesto, ktoré máme radi usporiadanej v spolupráci s dánskym centrom pre architektúru a partnerom kampane konfederáciou dánskeho priemyslu (DI Energy) sa účastníci oboznámia s celým radom nízkouhlíkových projektov: od inovačnej spaľovne odpadov po udržateľné divadlo, od nízkoenergetických bytov a obchodných sídiel po centrálu diaľkového chladenia.

Connie Hedegaardová, európska komisárka pre oblasť klímy, uviedla: „Keďže európske obyvateľstvo sa čoraz viac usídľuje v mestách, potrebujeme integrované riešenia, aby sme zabezpečili obyvateľom dobrú kvalitu života a znížili emisie CO2, znečistenie ovzdušia, dopravné zápchy atď. Mnohé riešenia už existujú a Kodaň ponúka veľa príkladov, ktoré – dúfam – dokážu inšpirovať iných. Kampaň Svet, ktorý mám rád zhromaždí mestských plánovačov z Európy, aby sa podelili o osvedčené postupy, ktoré by sme mohli ďalej šíriť.“

Na študijnú návštevu boli pozvaní hlavní plánovači a technickí riaditelia z vybraných európskych miest, ako aj prijímatelia rozhodnutí a realizátori zo súkromného sektora.

Viac informácií:

Copyright © Europa.sk 2019

Súvisiace články

Značky

Globálne problémy ŽP Mestské a vidiecke ŽP