Mesiac dobrovoľníkov pre Tatry

10.07 2006, Enviroportal

Mesiac dobrovoľníkov pre Tatry

MVO Ľudia a voda v spolupráci so Štátnymi lesmi TANAPu, občianskymi združeniami Čisté Tatry a PČOLA pripravujú v Tatranskej Lomnici počas leta 2006 v mesiaci júl MESIAC DOBROVOĽNÍKOV PRE TATRY.

V Tatranskej Lomnici na lokalite Pod lanovkou počas leta by mal vzniknúť na ploche 20 hektárov nový vodný les, ktorým chcú organizátori podujatia prispieť k obnove tatranskej prírody. Pre záujemcov o príjemný pobyt pri obnove tatranskej prírody, je pripravených niekoľko turnusov: 1 až 10. júla 2006, 11. až 20. júla 2006 a 21. až 30. júla 2006.

Pre dobrovoľníkov organizátori zabezpečili podmienky s kvalitným ubytovaním a celodennou stravou v Tatranských Matliaroch (cca 1 km od lokality, kde bude vznikať vodný les) a s adekvátnym náradím pre prácu v teréne. V teréne sa bude pracovať 7 hodín denne a v rámci turnusu budú 2 dni voľna. Organizátori uprednostňujú skupiny mladých ľudí, ktorí skutočne chcú pomôcť Tatrám a chcú mať radosť z dobre vykonanej práce.

Súčasťou MESIACA DOBROVOĽNÍKOV PRE TATRY sú aj prednášky, filmy, besedy i relaxácia. Účastníci tak budú mať možnosť dozvedieť sa viac o tom, čo sa v Tatrách stalo, ako je možné pomáhať obnove prírody, aj spoznať vzácnych ľudí.

Podujatie sa konalo už aj minulý rok. Vtedy organizátori MESIACA DOBROVOĽNÍKOV PRE TATRY - MVO Ľudia a voda, ŠL TANAPu, OZ Čisté Tatry, PČOLA, Slovenský skauting - zrealizovali úspešný projekt Vodný les Slovenskej sporiteľne. Na lokalite 52 hektárov okolo Starého Smokovca už rastie nový TATRANSKÝ LES. Dobrovoľníci, brigádnici z 26-tich krajín sveta v rámci minuloročného podujatia vytvorili množstvo vodozádržných prvkov-vodoholdingov, aby nedochádzalo k presúšaniu i erózii pôdy a vysadili viac ako 35 000 nových stromčekov.

Prihlášky a informácie:
MVO Ľudia a voda, Čermeľská cesta 24, 040 01 Košice, ludiaavoda@ludiaavoda.sk, tel./fax: 055 799 8806. www.ludiaavoda.sk


Zdroj: Vodný les

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky