Medzinárodný konzultačný míting k stavu a perspektívam rozvoja životného prostredia Karpát

29.09 2006, Enviroportal

Medzinárodný konzultačný míting k stavu a perspektívam rozvoja životného prostredia Karpát

Medzinárodný konzultačný míting k stavu a perspektívam rozvoja životného prostredia Karpát - Carpathians Environment Outlook Regional Consultation sa bude konať v Banskej Bystrici 18. až 20. októbra 2006.


Pod záštitou Karpatského dohovoru, v rámci Programu Organizácie spojených národov pre životné prostredie (UNEP), bol v roku 2004 zahájený projekt Carpathians Environment Outlook, zameraný na hodnotenie stavu a perspektív rozvoja životného prostredia Karpát, s cieľom vypracovať Správu o stave životného prostredia Karpát s výhľadom do roku 2020.

V prvej polovici roku 2006 bol vypracovaný prvý návrh Správy o stave životného prostredia Karpát s výhľadom do roku 2020. Táto správa bude kľúčovým dokumentom medzinárodného konzultačného mítingu, pripravovaného v spolupráci UNEP/DEWA/GRID, SAŽP a Ministerstva životného prostredia v SR v Banskej Bystrici v dňoch 18. až 20. októbra 2006. Konzultačný míting bude zameraný na:

  • prezentáciu nosných kapitol prvého návrhu správy,
  • objektívne a komplexné pripomienkovanie prvého návrhu správy formou práce v špecializovaných skupinách, vrátane tematických aspektov, za účelom zlepšenia kvality hodnotenia.


Účastníkmi stretnutia budú zástupcovia štátnych aj mimovládnych odborných organizácií zo siedmich zmluvných strán Dohovoru, ako aj z ďalších významných medzinárodných organizácií svojou činnosťou zameraných na ochranu životného prostredia,
UNEP (United Nations Environment Programme), EEA (European Environment Agency), WWF (World Wildlife Fund), REC (Regional Environmental Center), EURAC (European Academy). Na stretnutí sa predpokladá účasť asi šiestich desiatok odborníkov.

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky