Preskočit na obsah

1. apríl – Medzinárodný deň vtáctva

31.03 2023, Enviroportal

Apríl je mesiac, kedy naším územím v jarnom období migruje najviac sťahovavých vtákov. Prilietajú z juhu zo svojich zimovísk v Afrike a Ázii. Putujú na severské hniezdiská, kde počas obdobia hojnosti vychovajú novú generáciu svojho druhu.

Desiatky sťahovavých druhov smerujú aj na naše územie, kde nachádzajú vhodné podmienky na hniezdenie. Prvého apríla si pripomíname Medzinárodný deň vtáctva. Pri tejto príležitosti pozýva  Slovenská ornitologická spoločnosť verejnosť na pozorovanie vtáčej migrácie na významných lokalitách po celom Slovensku.fotografia lyžičiara bieleho

Tradičné stredoeurópske oslavy príchodu jari, vtáčieho spevu a stromov sa pripomíname od roku 1900 z obdobia Rakúsko-Uhorska, a tak sa táto tradícia zaraďuje medzi najdlhšie trvajúce významné prírodovedné dni na celom svete. Sťahovavé vtáky a ich spev badať v každom prostredí okolo nás. Preto je apríl ideálnym obdobím na poznávanie vtáčieho života v prírode.

,,Ku koncu marca bolo na Slovensku zaznamenaných viac ako 35 sťahovavých druhov. Medzi nimi už aj druhy, ktoré zimujú v Afrike, napríklad bociany biele aj čierne, lastovičky, belorítky, penice čiernohlavé či kačica chrapačka,“ informuje Zuzana Lackovičová zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. „Prílety vtáctva potrvajú do začiatku mája, kedy zo zimovísk doletia aj posledné druhy, ako napríklad červenák karmínový či kolibiarik sivý,“ Dodáva Lackovičová.

„Zo vzácnych druhov, ktoré sa vrátili na svoje tradičné hniezdiská, môžeme spomenúť napríklad trsteniarika tamariškového, ktorý na Slovensku historicky a pravidelne hniezdi len na Parížskych močiaroch pri Gbelciach. Jeho hniezdna populácia tu dosahuje severnú hranicu rozšírenia na Slovensku a predstavuje celkovo 10 až 15 hniezdiacich párov. Trsteniarik tamariškový sa tak zaraďuje medzi naše najzriedkavejšie trstinové hniezdiace spevavce. Podobne sme zaznamenali aj návrat vzácnych lyžičiarov bielych, ktorých pravidelná hniezdna kolónia sa nachádza na Senianskych rybníkoch. Lyžičiare tu hniezdia v počte 20 až 40 párov.“ informuje Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko.fotografia trsteniarika tamariškového

Populácie druhov z nášho územia migrujú eurázijsko-africkými migračnými trasami. Mnohé využívajú migračné koridory. Najvýznamnejšie sú juhovýchodná migračná trasa vedúca cez Bospor, juhozápadná trasa vedúca cez Gibraltár, trasa vedúca cez Taliansko a Stredozemné more. Niektoré vtáčie druhy ale migrujú v širokých frontoch naprieč krajinou a Stredozemným morom smerom do Afriky. Jarný návrat vedie podobnými trasami a prekonanie celej vzdialenosti je oproti jesennému putovaniu rýchlejšie, nakoľko vtáky ženie pud rozmnožovania smerom na ich hniezdiská, aby obsadili najatraktívnejšie teritória s dostatkom potravy.

Sťahovavé vtáky čelia mnohým hrozbám pozdĺž migračných trás a zimovísk, a často patria medzi ohrozené druhy. Hrozivá je miera nelegálneho lovu a strata vhodných území na odpočinok, vyhľadávanie potravy a prezimovanie. Neútešná situácia ich často čaká aj na hniezdiskách, kde sa im podmienky zhoršujú v dôsledku intenzívneho poľnohospodárstva, lesníctva, klimatických zmien či prenasledovaním a pytliactvom. Prežitie mnohých druhov je priamo závislé od tolerancie ľudí. Viaceré sťahovavé vtáky totiž hniezdia v našom susedstve a nikde inde hniezdiť nedokážu. Najznámejšími sú napríklad bocian biely, lastovička, belorítka či dážďovník.

Do zaznamenávania príletu sťahovavých vtákov sa môže zapojiť každý záujemca v rámci kampane jarné prílety.

Foto č. 1 lyžiar biely, foto č. 2 trsteniarik tamariškový

Zdroj: Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Významné osobnosti, profily, medzinárodné dni