Masky pre planétu Zem

19.02 2007, Enviroportal

Masky pre planétu Zem

Banská Bystrica 14. februára (VEOLIA) - "Som maska, ktorá sa zrodila v Indonézii na ostrove Borneo a viem zaháňať zlých duchov... Som dúhový had, ktorý stvoril svet."...toto sú ukážky z príbehov, prostredníctvom ktorých budú deti z celého sveta objavovať históriu odvekého vzťahu človek-príroda v originálnej medzinárodnej súťaži Maska pre planétu Zem.
V súťaži organizovanej spoločnosťami VEOLIA VODA a DALKIA majú deti za úlohu výtvarne a literárne spracovať vzťah človeka a prírody v rôznych častiach sveta a v rôznom historickom období. Nakreslia obrázok masky a napíšu krátky príbeh, ktorý ich maska rozpráva. Súťaž je určená deťom od 8 do 11 rokov a predovšetkým školským kolektívom. Do kampane sa už zapojilo približne 33 000 detí z celého sveta. Na Slovensku sa do súťaže zapojilo 6 000 detí z 82 škôl a 41 miest a obcí.

Cieľom tejto už štvrtej celosvetovej kampane Maska pre planétu Zem je prebudiť v deťoch záujem a túžbu objavovať dedičstvo starých kultúr, históriu Zeme prostredníctvom legiend, mýtov, prastarých zvykov a rituálov. Deti z takmer tridsiatich krajín celého sveta sa budú v projekte zamýšľať nad základnými vzťahmi a väzbami, ktoré od dávnych čias spájajú človeka s prírodou. Prostredníctvom originálnych diel zo zbierok múzea na nábreží Branly v Paríži zobrazených v zošite budú deti objavovať legendy, mýty, rituály a zvyky charakteristické pre národy rôznych svetadielov súvisiace s vodou, ohňom, vzduchom a časom.

Obrázky a príbehy, ktoré deti vytvoria, budú v marci vyhodnotené v regionálnych kolách a následne v celoštátnom kole. Najlepší projekt z každej krajiny bude pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia a Týždňa pre trvalo udržateľný rozvoj UNESCO začiatkom júna vystavený v Múzeu na nábreží Branly v Paríži. Zástupcovia víťaznej triedy sa zúčastnia na slávnostnom otvorení výstavy a na medzinárodnom stretnutí detí v Paríži, kde bude pre nich pripravený zaujímavý program.

Partnermi projektu sú: Medzinárodná spoločnosť VEOLIA ENVIRONNEMENT, Múzeum na nábreží Branly v Paríži, UNESCO, Francúzska národná komisia pre UNESCO. Zároveň sa kampaň stane súčasťou Desaťročia OSN pre výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju (2005 - 2014).

Zdroj: Mgr. Slavomíra Vogelová VEOLIA VODA-Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky