Preskočit na obsah

M. Jurkovič: Na Slovensku až 70 % odpadu končí v skládkach

09.04 2019, TASR

Bratislava, 8. apríla - Slovensko výrazne zaostáva v triedení biologicky rozložiteľného odpadu. Aj na to sa musíme zamerať, ak sa chceme v triedení odpadu zlepšiť, uviedol to v relácii Pohľad na oblohu na Tablet TV Miroslav Jurkovič, odborník na obehovú ekonomiku.


Celkovo až 70 % odpadu na Slovensku skončí na skládkach, čo je ukazovateľ, v ktorom patrí Slovensko k tým horším krajinám. O čosi lepšie sú na tom Slováci s triedením obalov, ktorých separujú približne 50 %.

,,Je veľmi veľa krajín aj v rámci západnej Európy, ktoré neskládkujú, respektíve skládkujú len pár percent odpadu. Narábajú s odpadom tak, že sa väčšinou recykluje. A odpad, ktorý sa nedá recyklovať, zhodnotia energeticky, takže z neho vyrobia elektrickú energiu alebo teplo. Len zvyšok putuje na skládku. Lídrom je v tomto smere napríklad susedné Rakúsko alebo Belgicko. Tam už skládky prakticky nemajú," povedal Jurkovič.

,,Podľa prieskumov takmer 90 % ľudí vníma, že by sa mal odpad triediť. Teraz potrebujeme pomocou vysvetľovania, ale aj ekonomických nástrojov presvedčiť ľudí, aby odpad triedili vo väčšej miere, aby si denne dávali pozor na to, čo sú plasty, sklo alebo papier," doplnil odborník.

Európska komisia už pred časom prišla s plánom zmeniť v Európe lineárnu ekonomiku na cirkulárnu. ,,Lineárna ekonomika znamená, že vyťažíme surovinu, z nej spravíme výrobok, ten predáme a spotrebujeme. To, čo z výrobku ostane, tvorí odpad a ten skončí na skládke alebo sa nejakým spôsobom zlikviduje. Cirkulárna ekonomika znamená, že túto priamku zatočíme do kruhu. A to, čo nazývame odpadom, sa stane druhotnou surovinou a bude sa to vracať naspäť do hospodárstva prostredníctvom recyklácie a opätovného použitia, aby sme šetrili prírodné zdroje a aby sme prostredie nezamorovali odpadom," vysvetlil Jurkovič.

Kým sklo alebo kovy sú podľa jeho slov s ľudstvom spojené tisícky rokov, v prípade plastov nastal prudký vývoj v posledných 50 až 60 rokoch, ide teda pomerne o mladý materiál, s ktorým sa ľudstvo musí naučiť zaobchádzať tak, ako sa to naučilo v prípade iných materiálov. Problém s plastovým odpadom bol identifikovaný na konci 80. rokov a začiatkom 90. rokov 20. storočia. Začalo sa s triedením odpadu, zaviedli sa prvé ciele na recykláciu plastov, skla a papiera.

,,S tým, ako rastie spotreba a rozvíja sa svet, enormne narástla aj produkcia plastových obalov a výrobkov. Znečistenie prírodného prostredia, a najmä morí a oceánov, začína byť veľmi signifikantné," povedal Jurkovič.

Európska komisia prijala začiatkom roka 2018 tzv. plastovú stratégiu. A produktom tejto stratégie je aj smernica SUP (Single-use Plastics), ktorú v stredu 27. marca definitívne schválil Európsky parlament.

Pri návrhu smernice sa vychádzalo z analýzy odpadu na plážach. Niektoré produkty smernica priamo zakazuje, respektíve musia sa v krátkom čase nahradiť inými materiálmi. Ide o jednorazové plastové príbory, nádoby a riad či hygienické tyčinky a paličky z balónov. Ďalšie hygienické potreby, ako napríklad vlhčené utierky, ale napríklad tiež cigarety s filtrom, bude potrebné označiť, aby takéto výrobky nekončili v bežnom komunálnom odpade.

Ďalšou kapitolou sú PET fľaše. Budú vybavené neoddeliteľnými vrchnákmi a tiež sa budú vyrábať s podielom recyklovaného materiálu – do roku 2025 to má byť štvrtina, do roku 2030 až 30 %. Väčšina fliaš by sa tiež mala recyklovať, do roku 2025 až 77 % fliaš a do roku 2029 dokonca 90 %.

,,Popri ekonomických nástrojoch a obmedzeniach je dôležitá aj osveta. Vysvetľovanie, že odpad tu vždy bol a bude a že napríklad plastové výrobky či obaly plnia aj dôležité funkcie. Musíme si uvedomiť aj ich pozitívnu stránku – napríklad, že chránia výrobky, predlžujú lehotu ich spotreby, pomáhajú dodržiavať hygienu," vysvetlil odborník na cirkulárnu ekonomiku.

,,Ide o to, že s týmito materiálmi musíme nakladať tak, aby sme ich tu nenechávali pre budúce generácie. Na Slovensku veľmi veľa odpadu skládkujeme, čo je síce najlacnejší spôsob, ale environmentálne veľmi nepriaznivý, pretože každá skládka je potenciálna záťaž pre životné prostredie do budúcnosti," uviedol Jurkovič v relácii Pohľad na oblohu na Tablet TV.

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Odpady Udržateľná spotreba a výroba Zelené hospodárstvo