LIFE +2013

28.02 2013, Enviroportal

Názov výzvy: LIFE + 2013 (SK/EN)

  • LIFE + príroda a biodiverzita
  • LIFE + politika a riadenie v oblasti ŽP
  • LIFE + informovanosť a komunikácia

Vyhlásenie výzvy: 9. 2. 2013
Uzávierka podávania projektov prostredníctvom nástroja eProposal na národné kontaktné miesto (MŽP SR): 25. 6. 2013

Copyright © Enviroportal 2019

Súvisiace články

Značky

Výzvy