Levice: Mesto pripravilo zmeny, ktoré zoptimalizujú zber komunálneho odpadu

11.02 2020, TASR

Levice, 10. februára – Mesto Levice pripravilo zmeny v oblasti zberu objemného a zeleného odpadu. Cieľom zmien je optimalizácia zberu komunálneho odpadu z územia mesta.


Doterajší zber odpadu, jarné a jesenné upratovanie najmä v lokalite s rodinnými domami, bol pre mesto neúnosný, uviedla Adriana Macáková z levického mestského úradu. V priebehu roka bolo odvezených okolo 450 až 500 kusov veľkoobjemových kontajnerov, náklady na ich odvoz dosiahli takmer 60.000 eur. Kontajnery pritom boli v prevažnej miere zaplnené odpadom, ktorý tam nepatril, ako je stavebný odpad, zemina, zelený odpad, nebezpečné odpady, papier, plasty, sklo. „Okrem toho boli kontajnery zapĺňané priemyselným odpadom od podnikateľov a firiem, ktoré si takto znižovali poplatky za odpady na úkor obyvateľstva,“ skonštatovala Macáková.

Nový spôsob zberu bude zber nelegálnych odpadov eliminovať. „Občania žijúci v rodinných domoch v Leviciach a mestských častiach budú včas informovaní o termíne a spôsobe zberu veľkoobjemového odpadu. Bude sa realizovať v jarnom a jesennom období, a to v jeden konkrétny deň. Občania budú tiež informovaní aj o jednotlivých druhoch odpadu, ktorý sa bude zbierať. Dôležité bude, že žiadny iný odpad zobratý nebude,“ spresnila nové podmienky Macáková.

Z dôvodu nutnosti legálnej likvidácie pneumatík zo zberového dvora je potrebné dočasné zavedenie ich zberu. Osoba môže ročne odovzdať maximálne 4 kusy pneumatík, a to len z osobných motorových vozidiel a motocyklov. „Treba si však uvedomiť, že prednostne je potrebné pneumatiky odovzdávať v príslušných servisoch a predajniach pneumatík, ktoré sú povinné akékoľvek množstvo pneumatík odobrať,“ upozornila Macáková.

Zmeny sa dotknú aj zberu zeleného odpadu z viničných a záhradkárskych oblastí, čo bola nadštandardná služba len pre vybranú skupinu obyvateľov. Naďalej však bude poplatníkom umožnený dovoz zeleného odpadu do kompostárne v areáli zberového dvora na Mochovskej ulici. Zber bioodpadu z lokalít s rodinnými domami zostáva nezmenený.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Odpady