Letný Ekotábor Priateľov Zeme - netradičná dovolenka!

24.05 2012, Enviroportal

Od 21. do 29. júla sa bude konať už šestnásty ročník tradičného letného Ekotábora, tento rok opäť na Odorici, bylinkovej biofarme neďaleko Levoče. Priatelia Zeme na ňom ponúknu účastníkom pestrú paletu zaujímavých aktivít, či už ide o praktickú pomoc miestnej komunite, výučbu remesiel alebo zaujímavé prednášky na ekologické témy.

Počas deviatich dní bude program rozdelený na prácu, výučbu, ale aj zábavu. Doobeda budeme kosiť, hrabať seno, opravovať oplotenie, či zbierať liečivé bylinky. Poobedia budú venované výučbe remesiel ako píšťalkárstvo, výroba slamenných ozdôb, ale aj využitiu odpadových materiálov pri tvorbe nových vecí, napríklad mozaiky z rozbitých kachličiek, alebo košíka zo starého papiera. Podvečer si trochu zašportujeme a večery budú patriť zaujímavým prednáškam o zdravom stravovaní, o správnom nakladaní s odpadom, o možnostiach ako sa občan môže brániť pred zámermi poškodzujúcim životné prostredie, ale aj o toxických látkach, ktoré nás ohrozujú v našich domácnostiach.

Ekotábor je ekologicky zameraný, preto samozrejmosťou na ňom je triediť si svoj odpad, používať ekologické čistiace prostriedky, stravovať sa vegetariánsky, s prednostným využívaním miestne dostupných surovín. Ubytovanie bude vo vlastných stanoch, alebo v stodole na voňavom sene.

Viac informácií o Ekotábore: www.priateliazeme.sk
Foto a zdroj: Priatelia Zeme

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky

Zaujímavosti Mimovládne organizácie