Preskočit na obsah

LESY SR otvorili tohto roku už siedmy náučný chodník

28.08 2006, Enviroportal

LESY SR otvorili tohto roku už siedmy náučný chodník

LESY SR v polovici júla t.r. sprístupnili v tomto roku v poradí už štvrtý a celkovo siedmy lesnícky náučný chodník. Lesnícky náučný chodník Zvernica Teplý Vrch vznikol tentoraz vďaka úsiliu lesníkov z Odštepného závodu Rimavská Sobota.
Lesníci z Odštepného závodu Rimavská Sobota tak nasledovali inšpiratívny príklad kolegov z OZ Palárikovo s ich LNCH Dunajský luh v povodí starého koryta Dunaja; kolegov z OZ Levice s LNCH Banský jarok v Štiavnických vrchoch a lesníkov z OZ Trenčín, ktorí vybudovali LNCH v kúpeľnom lese v Trenčianskych Tepliciach.

LNCH Zvernica Teplý Vrch je svojím umiestnením, rovnako ako ostatné lesnícke náučné chodníky, jedinečný. "Verejnosti sme sa rozhodli sprístupniť na trase s ôsmimi stanovišťami, dlhej takmer tri kilometre, doteraz uzavretú danieliu zvernicu, ktorá sa rozkladá na ploche necelých tisíc hektárov. Návštevníci si môžu pozrieť kŕmne a odchytové zariadenia, posedy, hrad Blh s krásnym výhľadom na Gemer a ďalšie zaujímavosti. No a ak budú mať trochu šťastia, zazrú aj danieliu, muflóniu alebo srnčiu zver," povedala riaditeľka OZ Rimavská Sobota Ing. Beáta Juríčková. Zvernica Teplý Vrch, zriadená v 18. storočí, je najstaršou na Slovensku a prvou, do ktorej bol k nám dovezený daniel škvrnitý, pochádzajúci zo Stredomoria a juhozápadnej Ázie. Posledným neštátnym vlastníkom zvernice bol bulharský cár Ferdinand Coburg, známy poľovník a cestovateľ. Cieľom lesníckeho náučného chodníka je oboznámiť verejnosť okrem histórie najstaršej zvernice na Slovensku aj s flórou a faunou zvernice Teplý Vrch a to na trase dlhej 2 920 m s ôsmimi stanovišťami.

Návštevu Lesníckeho náučného chodníka Zvernica Teplý Vrh si treba vopred dohodnúť. Počas zimných mesiacov nie je verejnosti prístupný.
LESY SR v tomto roku otvorili aj LNCH vo výberkovom lese pri Smolníckej Osade na východnom Slovensku, ktorý navštevujú a obdivujú lesníci a ochrancovia prírody z celej Európy. Lesníci sa tak snažia cieľavedome a systematicky popularizovať nielen prácu lesníkov, ale aj význam lesa pre človeka a spoločnosť.

Zdroj: Lesy SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky