Preskočit na obsah

Lesy SR nesúhlasia s presunom správy lesov v chránených územiach pod MŽP

26.05 2021, TASR

Bratislava, 25. mája Štátny podnik Lesy SR nesúhlasí s presunom správy lesov v národných parkoch pod envirorezort. Stotožňuje sa tak so stanoviskom ministerstva pôdohospodárstva. Informovala o tom hovorkyňa Lesov SR Marína Debnárová.

,,Prevod správy pozemkov vo vlastníctve štátu pod rezort životného prostredia v reálnej ochrane prírody v národných parkoch nezmení nič, keďže obmedzenia a reštrikcie ochrany prírody platia a budú platiť pre všetkých rovnako, bez ohľadu na kategóriu užívateľa," uvádza Debnárová.

Podnik pripomína, že štát vlastní v národných parkoch približne polovicu výmery. Druhú polovicu vlastnia súkromní vlastníci. Debnárová podotýka, že sa zmení závislosť správy prevedených pozemkov na rozpočet verejnej správy. Súčasný správca si tak musí režijné a správne náklady vykryť sám.

,,Dlhodobo upozorňujeme na potrebu systémového, udržateľného riešenia problematiky ochrany prírody, ktorá sa podľa nás robí účelovo, ideologicky a emotívne," konštatuje Debnárová. Dodáva, že Lesy SR majú vybudovanú infraštruktúru, majú potrebné know-how a dlhoročnú tradíciu v udržateľnom obhospodarovaní lesa a tiež plní požiadavky vyplývajúce zo zákona o štátnom podniku. Ak by sa však legislatívne a ekonomické podmienky zmenili v prospech vyššej podpory verejnoprospešných funkcií, štátny podnik je podľa vlastných slov pripravený ich okamžite naplniť.

,,Najväčší lesnícky štátny podnik ponúka verejnosti udržateľný systém správy národných parkov pri súčasnom zlepšení starostlivosti o ne prírode blízkym manažmentom, teda skvalitnením ekosystémových služieb pre verejnosť," hovorí generálny riaditeľ Lesov SR Tomáš Čuka.

Lesy SR si sú vedomé, že situácia týkajúca sa režimu ochrany prírody nie je ideálna. Na to, aby bola, nestačí podľa podniku zmeniť správcu pozemkov. ,,Je potrebné vybudovať transparentnú, vyváženú, efektívnu ochranu prírody, ktorá by mala vzniknúť po dôkladnej odbornej analýze hodnôt dotknutých území," uviedla Debnárová. Doplnila, že sa to nezaobíde bez vyhodnotenia environmentálnych, sociálnych a ekonomických dosahov pri zastúpení všetkých záujmových skupín.

Transformácia území by sa mala týkať deviatich národných parkov v treťom, štvrtom a piatom stupni ochrany. Urýchliť by sa tak mala ich zonácia. Od transformácie si Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR sľubuje zlepšenie ochrany, rast mäkkého turizmu a pracovných miest v službách.

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Les