Preskočit na obsah

Lesy SR: Lesná vegetácia nad Rudnom nad Hronom spĺňa vodozádržnú funkciu

20.05 2021, TASR

Banská Bystrica/Rudno nad Hronom, 19. mája – Súčasná lesná vegetácia v správe štátneho podniku Lesy SR nad obcou Rudno nad Hronom v okrese Žarnovica, ktorú v pondelok (17. 5.) postihla ničivá povodeň, plní vodozádržnú funkciu. 

V povodí Matejkovo spravujú Lesy SR 87 percent územia, z toho viac ako 60 percent tvoria lesy staršie ako 40 rokov. V povodí Uhliská sa lesníci starajú o 73 percent porastu, z ktorého takmer 70 percent tvoria lesy s vekom nad 40 rokov. „Už aj 20-ročné porasty sú schopné zadržiavať zrážky a plnia teda vodozádržnú funkciu,“ informovala hovorkyňa Lesov SR Marína Debnárová.

Podľa štátneho podniku majú lesy nad povodňou postihnutou obcou dostatočne pestrú vekovú štruktúru, aby dokázali zabezpečiť vysokú absorpčnú schopnosť, protieróznu funkciu či spomalenie toku vody po prívalových dažďoch.

„Výsledky prvotnej internej analýzy priebehu povodne v obci nasvedčujú, že povodeň bola z veľkej časti zapríčinená prielomovou vlnou pochádzajúcou z roztrhnutej prehrádzky na drobnom vodnom toku Rudniansky potok,“ povedal vedúci odboru lesníckej výroby Miroslav Skladaný. Ako dodal, dôkazom je i časť obce, ktorou preteká ľavostranný prítok Rudnianskeho potoka. „Podiel porastov do 20 rokov je pritom v tomto povodí vyšší oproti povodiu Rudnianskeho potoka,“ vysvetlil Skladaný.

Podľa Lesov SR plní vodozádržnú funkciu hospodársky, ochranný aj účelový les, najúčinnejšie však znižujú odtok porasty vo veku od 40 do 70 rokov. „Ak je však intenzita zrážok priveľká a interval zrážok je dlhý a nepretržitý, žiadny les nedokáže absorbovať taký objem zrážok a dôjde k zvýšeniu povrchového toku,“ tvrdia lesníci.

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Havárie a živelné pohromy Les Voda