Lesy mesta Spišská Belá získali financie na ochranu lesa a spracovanie dreva

24.10 2016, TASR

Lesy mesta Spišská Belá majú dva nové projekty. Z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na preventívne opatrenia proti škodcom v lesoch mesta získali 54 924 eur na obdobie rokov 2016 – 2019.


Štátna ochrana prírody schválila mestským lesom do konca roka grant vo výške viac ako 43.361 eur na práce spojené so spracovaním podkôrnikovej kalamity, teda na asanačnú ťažbu zničeného dreva a biomasy.

Projekt s názvom Preventívne opatrenia proti škodcom v lesoch mesta Spišská Belá podali v septembri 2015. ,,Cieľom opatrenia je poskytnutie podpory obhospodarovateľom lesa na zlepšovanie nepriaznivého zdravotného stavu smrečín, zníženie náhodných ťažieb a smeruje k ochrane smrekových porastov tak, aby rozpad nenastal v krátkom časovom období a aby bolo možné postupne tieto smrekové porasty obnovovať vhodnými drevinami a dosiahnuť lepšiu štruktúru porastov," vysvetlil vedúci správy mestských lesov František Pisarčík.

V Spišskej Belej sú navrhnuté opatrenia súvisiace s ochranou lesných porastov proti poškodeniu podkôrnym hmyzom a podpňovke, teda koreňovým hnilobám. Projekt bol schválený Pôdohospodárskou platobnou agentúrou v celkovej sume 54.924 eur na obdobie rokov 2016 – 2019. ,,Uvedené finančné prostriedky budú poskytnuté z fondov EÚ v hodnote 75 % z uvedenej sumy, 20 % zo štátneho rozpočtu SR a s desaťpercentnou spoluúčasťou mestských lesov v sume 5492,40 eur," doplnil Pisarčík.

Druhý projekt Lesy mesta Spišská Belá podali tiež v septembri 2015 na základe vydaného spoločného usmernenia medzi Ministerstvom životného prostredia SR a Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Z neho vyplýva povinnosť pre Štátnu ochranu prírody vykonávať opatrenia na ochranu lesa proti šíreniu škodlivých činiteľov, teda podkôrneho hmyzu, na území s piatym stupňom ochrany prírody, ktorým nebola povolená výnimka na spracovanie kalamitnej ťažby na území mestských lesov v tomto roku. ,,Ide o práce spojené so spracovaním podkôrnikovej kalamity a asanáciu aktívnej biomasy. Tieto práce vykonávali v lesoch v septembri. Mesto na tento účel získalo dotáciu 43.361,16 eura. Finančné prostriedky budú poskytnuté zo štátneho rozpočtu SR v hodnote 100 % z uvedenej sumy," uzavrel Pisarčík.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Les Ochrana prírody