Preskočit na obsah

Lesoochranári upozorňujú na zníženie kvality vody z vodného zdroja Vieska

01.06 2021, TASR

Bardejov, 31. mája – Lesoochranárske zoskupenie (LZ) VLK Čergov požaduje okamžité zastavenie ťažby dreva v obci Hertník v okrese Bardejov. Podľa neho to má vplyv na kvalitu vody z vodného zdroja (VZ) Vieska, z ktorého sú zásobované viaceré obce v regióne. Vo veci už podali niekoľko trestných oznámení. Lesy SR tvrdia, že toho času je ich činnosť v území pozastavená na neurčito.

,,Nad odberným objektom v obci Hertník prebieha intenzívna ťažba dreva obhospodarovateľom lesa Lesy SR. Ťažba spôsobuje vysoký zákal vody v priebehu dňa, čo ma následne vplyv na kvalitu surovej vody a zníženie množstva vody upravenej a dodávanej odberateľom. V tejto lokalite ide o jediný zdroj pitnej vody pre niekoľko tisíc obyvateľov," uvádza LZ VLK Čergov a žiada o okamžité zastavenie ťažby.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (VVS), závod Bardejov tvrdí, že na kvalitu surovej upravovanej vody, ako aj jej množstvo upozornila listom 19. marca 2020 príslušné orgány štátnej správy a tiež starostu obce Hertník.

,,Tento rok, konkrétne 8. apríla sme listom informovali o závažnosti situácie všetkých starostov obcí, ktoré sú zásobované vodou z tohto vodárenského zdroja," uviedla agentúra Penelopa, ktorá mediálne zastupuje VVS.

,,Áno, v danej lokalite je to zatiaľ jediný zdroj pitnej vody pre asi desať obcí, čo si Lesy SR plne uvedomujú. Ide o povrchový a podzemný zdroj. Každý zdroj vody a aj tento má svoje limity výdatnosti. VZ Vieska existuje od roku 1974 a doteraz nebolo preukázané, že prevádzaná lesohospodárska činnosť má zásadný vplyv na výdatnosť vody a tiež nebol požadovaný osobitný režim hospodárenia zo strany terajšieho prevádzkovateľa VZ," uviedla hovorkyňa Lesov SR Marína Debnárová.

Na list VVS, závod Bardejov ako prevádzkovateľa VZ Vieska z 19. marca 2020 Lesy SR, Odštepný závod (OZ) Prešov podľa jej slov okamžite zareagoval zastavením ťažbových prác v časti územia, na ktoré poukázali pracovníci VVS pri následnej obhliadke ako problémové a to z dôvodu zvýšeného zákalu vody povrchového zdroja v konkrétnom čase.

,,Následne bol vykonaný v území štátny vodohospodársky dozor orgánom štátnej vodnej správy na podnet VVS. Dotknutým stranám boli uložené opatrenia na vyriešenie stavu v zákale vody. Lesy SR, š.p., si ich splnili a pokračovali v plánovanej lesohospodárskej činnosti. Lesy SR, OZ Prešov aj napriek tomu požiadal prevádzkovateľa VZ, aby identifikoval, ktoré lesohospodárske činnosti sú z ich pohľadu kritické. Stanovisko k našej žiadosti sme doteraz nedostali. Toho času je naša činnosť v území pozastavená na neurčito," povedala Debnárová.

Dementovala tiež medializované informácie o tom, že všetky stromy v spomínanom území majú byť vyrúbané. „Lesy SR, š.p., to nechcú a nie je to ani legislatívne možné a to pri žiadnom režime hospodárenia," dodala Debnárová.

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Les Ochrana prírody Voda