Lesnú zver neodporúča odborník prikrmovať mimo zariadení na to určených

14.01 2019, TASR

Humenné, 13. januára - Ak má nepoľovník záujem v zimnom období pomôcť lesnej zveri, mal by dodržiavať určité zásady. Ako TASR informoval predseda poľovníckej komisie Obvodnej poľovníckej komory v Humennom Jaroslav Dutko, v prvom rade by sa mal skontaktovať s užívateľom poľovníckeho revíru a dohodnúť sa s ním, akou formou pomôže s prikrmovaním.


Ako ďalej uviedol, neodporúča prikrmovanie mimo už na to určených existujúcich zariadení. ,,Pretože krmivo sa zveri predkladá v chránených prikrmovacích zariadeniach, kde nedochádza nepriazňou počasia k znehodnoteniu a kontaminovaniu krmiva napríklad vlhkosťou a následným splesnením," vysvetlil. Nedodržaním istých pravidiel tak môže podľa neho dobrý úmysel spôsobiť zveri zdravotné komplikácie. ,,A dosiahneme pravý opak toho, čo chceme," doplnil.

Obdobie prikrmovania zveri počas zimných mesiacov, tzv. obdobie núdze stanovuje podľa Dutka okresný úrad v sídle kraja pre každú poľovnú oblasť osobitne. Uviedol, že v oblastiach s vysokou snehovou pokrývkou je potrebné tejto činnosti venovať zvýšenú pozornosť zo strany poľovníkov. ,,Dobrý hospodár nečaká, až napadne sneh a dokáže už v predstihu zabezpečiť kvalitné krmivo a následne naplnenie prikrmovacích zariadení, ktoré je potrebné v priebehu zimy neustále dopĺňať," poznamenal.

Užívateľ poľovného revíru predkladá podľa predsedu miestne príslušnému obvodnému úradu na schválenie tzv. plán starostlivosti o zver. V ňom je presne vyšpecifikované minimálne množstvo a druh predkladaného krmiva podľa potravných nárokov jednotlivých druhov zveri, ich stavov v zimnom období a dĺžky prikrmovacieho obdobia. ,,Poľovníci majú spravidla svoje revíry rozdelené do viacerých lokalít. O každú z nich sa stará jedna pracovná skupina," vysvetlil s tým, že poľovnícky hospodár organizuje práce a chodí na pravidelné kontroly. ,,Tie vykonáva taktiež príslušný obvodný úrad, ktorý v prípade potreby a zistených nedostatkov môže v krajnom prípade zabezpečiť náhradnú starostlivosť na náklady užívateľa poľovného revíru," dodal.

Zimné prikrmovanie sa vykonáva zdravotne bezchybným objemovým, jadrovým alebo dužinatým krmivom. ,,Prežúvavcom sa predkladá kvalitné objemové krmivo tvorené dobre vysušeným senom, ideálne z rôznorodých trávnatých zmesí, prípadne senáž, siláž, jadrové krmivo - ovos, kukurica, dužinaté krmivo - zemiaky, krmná repa a iné. Diviačej zveri sa predkladá vzhľadom na odlišný typ trávenia spravidla jadrové a dužinaté krmivo," priblížil Dutko. Podľa neho majú však prednosť vždy prirodzené zdroje potravy a preto je dôležité zvyšovať prirodzenú úživnosť prostredia napríklad výsadbou tzv. ohryzových alebo plodonosných drevín. ,,Celoročne sa zveri predkladá kamenná soľ," uzavrel.

Copyright © TASR 2019
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody