Lesnícky skanzen - Vydrovská dolina - Čierny Balog

07.07 2006, Enviroportal

Lesnícky skanzen - Vydrovská dolina - Čierny Balog

Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline v Čiernom Balogu bude zajtra 8. júla miestom konania Dňa stromu. Podujatie už po piatykrát bude podnetným počinom š. p. Lesy SR na priblíženie histórie i dnešných dní lesníctva na Horehroní.

Lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline pri Čiernom Balogu vznikal v rokoch 2001 až 2003. Múzeum v prírode tvorí 3,5 km dlhý náučný chodník - chodník lesného času - so 48 zastávkami. Prináša informácie o lesníctve, ale aj o vzťahoch v prírode a činnostiach v lese. Mnohými zaujímavými exponátmi a predovšetkým prirodzenými lesnými stanovištami ponúka objavné pohľady na životodarné schopnosti lesa. Prináša aj živé obrazy z histórie, súčasnosti a budúcnosti lesníctva. Skanzen umožní návštevníkom spoznať rastové fázy lesa a výchovné zásahy v nich, historické i súčasné technológie, osobnosti slovenského lesníctva, lesnú techniku, zariadenia a nástroje i lesnú zver. Z osobností lesníctva, ktoré približuje expozícia skanzenu, spomeňme aspoň také mená ako sú Jozef Dekret Matejovie, Henrich Dávid Wilkens, Ľudovít Greiner či Wiliam Rowland a Karol Kaán. Je tu presťahovaná aj pôvodná lesovňa. Veľmi pôsobivým doplnením areálu je galéria drevených sôch medzinárodnej skupiny umelcov eko-artu.

Lesnícky skanzen je vybudovaný z prírodných materiálov - dreva, kameňa a je vhodne zasadený do prírodného prostredia. Propaguje citlivý prístup k životnému prostrediu, históriu, kultúru a tradície regiónu.

Súčasťou projektu je stanička Čiernohronskej železnice - technickej pamiatky, ktorá vznikla prebudovaním zanedbaných unimobuniek na drevenú budovu v pôvodnom architektonickom štýle. Na vlakovom nástupišti na stanici Skanzen nájdete občerstvenie, s ponukou slovenských výrobkov a miestnych špecialít. V rámci projektu vznikol tiež prírodný drevený amfiteáter pre 800 osôb, ihrisko pre deti a prístrešok pre hry.

Lesnícky skanzen zvýšil záujem a príťažlivosť Čiernohronskej železnice a obce Čierny Balog a vytvoril priestor pre ohľaduplný rozvoj cestovného ruchu, ochranu prirodzeného lesa a obnovu miestnych tradícií. Projekt tiež prispel k rozvoju služieb, ktoré poskytujú obyvatelia Čierneho Balogu a okolitých dedín ako napr. sprievodcovstvo, požičovňa športových potrieb, jazdy na koňoch, konské a volské záprahy, návšteva rodinnej farmy, ukážky ľudových remesiel a pod.

Skanzen vznikol na základe dohody štyroch partnerov - Lesov SR, mimovládnych organizácií VYDRA a Čiernohronská železnica a obce Čierny Balog.


VYDRA - vidiecka rozvojová aktivita z Čierneho Balogu s projektom Lesnícky skanzen sa stala v r. 2005 najskôr
víťazom národnej súťaže o Cenu za kultúrne a prírodné dedičstvo, ktorej vyhlasovateľom je nadácia Ekopolis. Následne v septembri 2005 jej bola v Brne odovzdaná aj Stredoeurópskej ceny za kultúrne a prírodné dedičstvo 2005 - Central European Heritage Award 2005, ktorú vyhlasuje európske združenie nadácií Environmental Partnership.

Zdroj: Lesy SR, Changenet, Ekopolis

Copyright © Enviroportal 2019

Súvisiace články

Značky