Lesníci z ČR a SR odstránia na hranici zlú vegetáciu a vysadia ovocné stromy

05.09 2017, TASR

Banská Bystrica, 4. septembra - Projekt s názvom Spoločne za posilnenie a ochranu biodiverzity v Strážovských vrchoch a Bielych Karpatoch, ktorý sa má realizovať v rokoch 2017 až 2019 štátnymi podnikmi Lesy SR a Lesy ČR, má za sebou prvé kroky.


V polovici augusta sa v ČR uskutočnila úvodná terénna exkurzia na jednom z miest realizácie projektu, v obci Štítna nad Vláří (okres Zlín). Akcia bola zameraná na oboznámenie sa účastníkov s aktuálnym stavom lokalít, v ktorých sa budú jednotlivé opatrenia realizovať. ,,Tento projekt je zameraný na ochranu biodiverzity cezhraničného územia prostredníctvom spolupráce v oblasti ochrany a koordinovaného riadenia prírodne významných území," uviedol pri tejto príležitosti generálny riaditeľ Lesov SR Marian Staník.

,,Celkové výdaje projektu sú rozpočtované vo výške viac ako 775.239 eur. Zo strany vedúceho partnera v rozsahu 59,86 percenta a cezhraničného partnera 40,14 percenta," priblížil riaditeľ Lesov ČR, Krajské riaditeľstvo Zlín Martin Pavlíček.

K nosným aktivitám projektu bude patriť odstránenie neželanej krovitej vegetácie (trnka, hloh, šípka), čo spolu s pravidelným kosením dlhodobo neobhospodarovaných lúk umožní návrat vzácnych horských druhov rastlín, najmä chránených druhov z čeľade vstavačovitých. Získané seno spolu s ďalším krmivom bude v zimnom období poskytované lesnej zveri prostredníctvom prikrmovacích zariadení, čím sa výrazne znížia potenciálne škody na mladých lesných porastoch.

Na okrajoch lúčnych biotopov budú vysadené plodonosné a ovocné dreviny, ktoré v konečnom dôsledku prispejú k zvýšeniu diverzity. Pre zlepšenie stability lesných biotopov bude na lokalitách s neprirodzenou skladbou drevín postupne vykonávaná výsadba drevín, ktoré sú pre oblasť Bielych Karpát typické.

,,Na záver projektu budú v uvedenom regióne vybudované informačné tabule a altánky, ktoré spolu s otvorením spoločného cezhraničného chodníka napomôžu zatraktívneniu cezhraničného regiónu pre rozvoj cestovného ruchu," pripomenul hovorca Lesov SR Radko Srnka.

Projekt je realizovaný v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja v Programe cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody Projekty, dotácie