Preskočit na obsah

Les môže aj liečiť, pripomína dnešný Medzinárodný deň lesov

21.03 2023, Enviroportal

Zvýšiť povedomie o význame a dôležitosti všetkých typov lesných ekosystémov, ich ochrane, zdravotno-hygienickej funkcii a trvalo udržateľnom hospodárení si dal za cieľ Medzinárodný deň lesov, ktorý si dnes pripomíname.

Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov vyhlásilo 21. marec za Medzinárodný deň lesov v decembri roku 2012. Každoročne vyzýva predstaviteľov krajín po celom svete, aby vyvinuli úsilie a zapojili svojich obyvateľov do aktivít zvyšujúcich záujem o potrebu ochrany lesov v ich blízkosti, ale aj po celom svete.""

Zdravé lesy pre zdravých ľudí

Zdravie človeka a zdravie lesov sú vzájomne neoddeliteľne prepojené. Aj preto téma Medzinárodného dňa lesov v roku 2023 znie „Lesy a zdravie“ a poukazuje na fakt, že rekreačné využívanie lesov významne prispieva k regenerácii fyzickej a psychickej vitality človeka.

Blahodarné účinky zelene začala využívať japonská vláda v 80. rokoch 20. storočia, keď sa snažila zlepšiť zdravotný stav svojich obyvateľov. Vymysleli pojem ,,shinrin-yoku“, ktorý by sme mohli voľne preložiť ako kúpanie sa v lese. Táto praktika spočíva v prechádzkach v prírode a hlavným cieľom je uvoľniť stres a napätie, a zlepšiť náladu.

Predpokladá sa, že viac ako 30 % nových chorôb hlásených od roku 1960 môžeme pripísať zmenám vo využívaní pôdy vrátane odlesňovania. Práve odlesňovanie závažne ovplyvňuje zdravie ľudí, ktorí priamo závisia na lesoch, ako aj obyvateľov mestských a vidieckych oblastí, keďže zvyšuje riziko prenosu chorôb od zvierat na ľudí. 

Rovnako rozsiahle vedecké štúdie potvrdzujú, že aj krátke zotrvanie v blízkosti stromov a zelene má kvantifikovateľné zdravotné prínosy pre človeka – pomáha pri prevencii chorôb vrátane kardiovaskulárnych a respiračných problémoch, cukrovke, vysokom krvnom tlaku a duševnom zdraví.

Zdravotné benefity pobytu v lese:

 • posilnenie imunity,
 • zníženie krvného tlaku,
 • redukcia stresu,
 • zlepšenie nálady,
 • zvyšenie schopnosti sústrediť sa, aj pri deťoch a dospelých s ADHD,
 • zrýchlenie zotavenia sa po chorobe a operáciách,
 • zlepšenie kvality spánku.

Ako sme na tom s lesmi na Slovensku?""

Lesy pokrývajú viac ako tretinu európskeho územia. Na rozdiel od celosvetového poklesu výmery lesov, lesnatosť Slovenska dlhodobo mierne rastie. Pred sto rokmi bola iba 31 %, v súčasnosti dosahuje lesnanosť až 41 % územia Slovenska, čo je výrazne viac ako podiel výmery lesov v Európe.

63 % z celkovej výmery lesných pozemkov na Slovensku sa nachádza v sústavách chránených území s cieľom zachovania biodiverzity.

Podľa Správy o stave európskych lesov 2020 je Slovensko 13. najlesnatejšia krajina spomedzi 43 európskych štátov, s vyššou lesnatosťou, ako je priemer Európy (34,8 %), resp. EÚ-28 (38,3 %).

""

Viac informácií: Vývoj plôch lesných pozemkov

Prečo sú lesy pre človeka významné?

Chrániť a udržiavať lesy pre seba a budúce generácie je dôležité z mnohých dôvodov:

 • prominentným producentom kyslíka a znižujú koncentráciu CO2 v atmosfére, čím pomáhajú udržiavať kvalitu vzduchu, ktorý dýchame,
 • slúžia ako bariéra proti horizontálnemu šíreniu hluku,
 • bojujú proti klimatickým zmenám absorbovaním emisí skleníkových plynov, ktoré pripspievajú ku globálnemu otepľovaniu,
 • sú podstatné z hľadiska zadržiavania vody v krajine, majú nenahraditeľnú protipovodňovú funkciu a pomáhajú chrániť kvalitu a kvantitu vodných zdrojov,
 • predstavujú zásadné miesto pre zachovanie biodiverzity.

Ako sa zapojiť?

Okrem dlhej prechádzky v lese, existujú aj ďalšie spôsoby, ako sa dnes i po iné dni môžete pripojiť k oslavám Medzinárodného dňa lesov:

 • Podporte miestne organizácie, ktoré sa venujú ochrane lesov, či už finančným príspevkom, alebo dobrovoľníckou prácou. Pomôžte pri výsadbe stromov, zúčastnite sa čistenia lesa, priložte ruku k dielu pre budovaní rekreačnému zázemia vo vašom okolí. 
 • Zapojte sa do aktivít organizovaných vo vašom meste. Napr. lesní pedagógovia Národného lesníckeho centra vo Zvolene si pre predškolákov a žiakov základných škôl pripravili tematicky zameraný program v období od 15. do 24.03.2023 vo Zvolene a okolí.
 • Vzdelávajte sa a prečítajte si knihu o lese, ako napr.:
  • Richard Powers – V korunách stromov,
  • Madlen Ziegeová – Les nemlčí,
  • Peter Wohlleben – Sprievodca lesom,
  • Henry David Thoreau – Walden alebo Život v lese.
 • Pripravte pre svoje deti program plný hier a zároveň ich poučte o lesnom ekosystéme, o využívaní lesných zdrojov a o potrebe trvalo udržateľného rozvoja. Inšpiráciu nájdete na stránkach Ewoboxu, alebo Lesnej pedagogiky.

Spracoval: Mgr. D. Belicová

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Les Významné osobnosti, profily, medzinárodné dni