L.Mikuláš: LVS vyhlásila generálny pardon na nelegálne vypúšťanie odpadových vôd

18.04 2019, TASR

Liptovský Mikuláš, 17. apríla – Dočasný generálny pardon na nelegálne odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie vyhlásila Liptovská vodárenská spoločnosť (LVS) v Liptovskom Mikuláši. Neoprávnení producenti môžu vypúšťanie zlegalizovať v lehote do 30. septembra 2019.


TASR o tom informovala referentka pre vnútornú a externú komunikáciu LVS Eva Petranová. LVS kontrolnou činnosťou zistila, že niektorí občania nelegálne vypúšťajú odpadovú vodu do verejnej kanalizácie. „Ide o tých obyvateľov, ktorí vypúšťajú odpadovú vodu do verejnej kanalizácie bez uzatvorenej zmluvy alebo vypúšťajú vodu zo studní a iných vlastných zdrojov bez dodatočného merania či nepriznávajú zrážkové vody z nehnuteľností,“ povedal generálny riaditeľ LVS Matej Géci s tým, že takéto konanie je v rozpore so zákonom o vodovodoch a kanalizáciách. Hrozí zaň pokuta bezmála 500 eur a spätné doúčtovanie stočného za uplynulé tri až štyri roky.

Generálny pardon je možné využiť tak, že občania konajúci v rozpore so spomenutým zákonom doručia poštou, osobne alebo e-mailom vyplnenú prihlášku na odvádzanie a čistenie odpadovej vody. Tá je podkladom na uzatvorenie zmluvy na odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a jej čistenie. Prihláška je dostupná na webovej stránke www.lvsas.sk.

„Neoprávnení producenti, ktorí budú v nelegálnom odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou pokračovať, musia rátať s tým, že ich konanie sa nezaobíde bez sankcií. LVS je vo svojej pôsobnosti povinná vykonávať kontroly na zistenie nelegálneho vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie v súčinnosti so stavebným dohľadom a ďalšími kompetentnými orgánmi,“ uzavrel Géci.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Voda Zaujímavosti