Preskočit na obsah

Kvalita ovzdušia na dovolenkách v zahraničí

19.09 2018, Enviroportal

Po pár rokoch som bola opäť s rodinou pri mori. Do Grécka jazdíme autom. Dlhá cesta vedie cez štyri štáty, čo je šanca vidieť a aj zažiť zaujímavé veci. Stalo sa. Moja práca je prioritne zameraná na zlepšenie kvality ovzdušia na miestnej a regionálnej úrovni. Preto ma upútalo zopár „ovzdušiarských“ situácií, ktoré buď priamo či nepriamo súvisia s kvalitou ovzdušia.

Jedným z príkladov, ako sa dostanú znečisťujúce látky do okolitého ovzdušia ľudskou činnosťou, som videla v Maďarsku, ale hlavne v Srbsku. Popri diaľnici sa kopili kúdele prachu z polí z práve prebiehajúcej žatvy. Bolo toho teda dosť. Horúci vzduch a bezvetrie spôsobili také podmienky, že kúdele prachu sa hromadili blízko zeme a spôsobili dočasné, ale akútne epizódy znečistenia ovzdušia." "

Šťastím pre nás bolo, že sme nezažili lesné požiare z vysokých teplôt. Pri nich hrozí riziko intoxikácie, eventuálne usmrtenie v dôsledku splodín z horenia.

Prečo sa nad tým zamýšľam? Lebo znečistenie ovzdušia je nie len na Slovensku, ale aj v mnohých európsky mestách vážny problém, ktorý predstavuje vysoké zdravotné riziko. Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) dýcha vzduch s vysokým obsahom znečisťujúcich látok až 9 z 10 ľudí na celom svete.

V podstate ide o tichého zabijaka. Väčšina znečisťujúcich látok v ovzduší má nepriaznivé účinky na ľudské zdravie a vegetáciu, niektoré vstupujú do chemických reakcií, pri ktorých vznikajú iné toxické látky. Nepriaznivé akútne a chronické účinky znečisteného ovzdušia sa môžu prejavovať najmä u citlivých populačných skupín, napríklad u detí, seniorov či ľudí s chronickými ochoreniami.

Preto je možné skontrolovať stav ovzdušia cez Prehliadač kvality ovzdušia európskych miest, ktorý vytvorila Európska environmentálna agentúra (EEA). Európska únia v rámci opatrení na zabezpečenie čistého ovzdušia v Európe stanovila ročný limit pre hodnoty jemných prachových častíc na PM2.5 25 μg/m3. Prehliadač hodnotí dlhodobú kvalitu ovzdušia ako veľmi zlú, ak je hladina jemných prachových častíc PM2.5 na úrovni 25 μg/m3 alebo vyššia. Do tejto kategórie spadá päť miest v Poľsku, Chorvátsku a Taliansku. 

Z našej krásnej dovolenky musím jednoznačne spomenúť aj pozitívne príklady. Obrovské veterné turbíny v Macedónsku, ktoré sa tiahli až k macedónsko-gréckym hraniciam. Zároveň sa tieto zóny turbín nachádzali aj v gréckom pohraničí.

Emisie znečisťujúcich látok, a to najmä oxidy dusíka (NOₓ), jemné prachové častice (PM₂,₅), oxid uhoľnatý (CO) a nemetánové prchavé organické látky (NMVOC) z dopravy sa za posledné tri desaťročia vo všeobecnosti znížili približne na polovicu. No posledné hodnotenie kvality ovzdušia uverejnené EEA ukazuje, že značné percento mestského obyvateľstva EÚ bolo v posledných rokoch vystavené úrovniam znečistenia, ktoré prekračujú limity kvality ovzdušia.

Práve preto môjmu pozornému oku neunikla nabíjacia stanica pre elektro automobily na parkovisku nákupného centra. Ako vidieť aj v prímorskej krajine, akou je Grécko, zavádzajú výrazné opatrenia pre zlepšenie kvality ovzdušia.

Každá krajina má svoje špecifiká a to sa odzrkadľuje aj na kvalite ovzdušia. Niekde je pozitívnych opatrení zavedených viac, a niekde menej. No dôležité je, aby sa zvyšovalo povedomie o kvalite ovzdušia kvôli zdraviu všetkých obyvateľov. Keďže ovzdušie nepozná hranice, o to naliehavejšia je spoločná snaha na dosiahnutie pozitívneho výsledku. 

Autor:Marta Bejdáková

Zdroj: populair.sk

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Ovzdušie