Krajiny Strednej Ázie sa v SR inšpirujú v oblasti bezpečnosti vodných priehrad

09.10 2019, TASR

Banská Štiavnica, 8. októbra - Bezpečnosť slovenského vodohospodárskeho systému a cezhraničná spolupráca v tejto oblasti sú inšpiráciou pre krajiny Strednej Ázie.


O najnovších skúsenostiach Slovenska v otázke bezpečnosti priehrad, ale aj pomoci zo strany štátneho podniku Vodohospodárska výstavba, hovoria v týchto dňoch odborníci so zástupcami krajín Kazachstan, Uzbekistan, Kirgizsko, Rusko a Tadžikistan na odbornom workshope v Banskej Štiavnici.

,,V Uzbekistane je obrovské množstvo vodných diel a od ich bezpečnej prevádzky závisia životy miliónov ľudí. Preto je pre nás najdôležitejšia ich bezpečná prevádzka. Sme radi, že prostredníctvom tohto workshopu nám môžu naši slovenskí kolegovia odovzdať pozitívne skúsenosti, popredné informácie a tú najlepšiu prax, čo sa týka prevádzky vodných diel," uviedol na margo odborného stretnutia zástupca Uzbekistanu Shukhrat Talipov.

Pozitívnym príkladom je podľa jeho slov aj riešenie cezhraničnej spolupráce v tejto oblasti. ,,Včera sme si prezreli Vodné dielo Gabčíkovo. Pri jeho prevádzke a zabezpečovaní bezpečnosti nevidím žiadne odlišnosti medzi Uzbekistanom a Slovenskom. Čo nás však ohromilo a čo bolo pre nás prínosné, spôsob, akým riešili cezhraničný konflikt Gabčíkovo - Nagymaros. Toto budeme vedieť využiť aj u seba v prípade, že takýto konflikt nastane," dodal Talipov.

Na workshope, ktorý organizuje Vodohospodárska výstavba, š.p., sa zúčastňujú odborníci z krajín Strednej Ázie, zástupcovia relevantných medzinárodných organizácií a slovenskí experti na danú tému. Jeho úlohou je vzájomná výmena skúseností. ,,Je pre nás významné, že takéto veľké krajiny, ktoré majú oveľa väčšie vodné stavby a vodné diela, majú záujem o kooperáciu a spoluprácu v oblasti skúseností a školení, ktoré by naši zamestnanci do budúcna mali v týchto krajinách dávať," poznamenal generálny riaditeľ podniku Daniel Kvocera s tým, že táto spolupráca by mala pokračovať podpísaním memoranda v Kazachstane.

Súčasťou workshopu bola aj návšteva Vodného diela Gabčíkovo, ale aj historického vodohospodárskeho systému v okolí Banskej Štiavnice, ktorý má podľa Kvoceru významné miesto vo vodnom hospodárstve. ,,Ide o štiavnické tajchy, ktorými sa chceme pochváliť. Sú vzorovým príkladom, že aj takéto stavby, ktoré v minulosti nepotrebovali až toľko prepočtov, dokážu až do dnešnej doby existovať," dodal Kvocera s tým, že Slovensko vie stredoázijským krajinám v oblasti vodného hospodárstva ponúknuť toho viac.

Výmenu skúseností na takejto medzinárodnej platforme za významnú považuje zástupca Hospodárskej komisie OSN pre Európu (UNECE) Batyr Hajiyev. ,,Táto platforma je ideálnym fórom na výmenu skúseností, výmenu najlepšej praxe. Neznamená to, že bude využitá iba slovenská skúsenosť v krajinách Strednej Ázie, ale, naopak, aj Slováci si môžu zobrať niečo pozitívne z krajín Strednej Ázie," dodal Hajiyev.

Inšpiratívnym príkladom zo Slovenska je podľa jeho názoru napríklad správa Vodného diela Gabčíkovo, či riešenie dlhoročného sporu Gabčíkovo - Nagymaros. ,,Pre európsku hospodársku komisiu pri OSN je to veľmi dôležité, pretože my pomáhame krajinám pri riešení správy medzihraničných vodných tokov. Táto prax môže byť využitá na to, aby sme sa vedeli vyhnúť potenciálnym konfliktom, ktoré môžu vzniknúť z využívania medzihraničných vodných zdrojov," doplnil Hajiyev.

 

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Voda Zaujímavosti