Košice: Ochranári vyzývajú MŽP SR, aby odňal firme kontrolu nad ložiskom uránu

13.03 2017, TASR

Košickí ochranári vyzývajú Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, aby odňalo firme Ludovika Energy, s. r. o., kontrolu nad uránovým ložiskom na Jahodnej a namiesto nej poverilo ochranou a evidenciou daného ložiska Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ).

Základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (ZO SZOPK) Košice 2013 podala v nedeľu (12. 3.) podnet na envirorezort. Ochranári uvádzajú, že Ludovika Energy sa aj napriek nesúhlasu a výraznému odporu obyvateľov a samospráv už od roku 2005 snaží v rekreačnej oblasti Jahodná pri Košiciach presadiť ťažbu uránu, pričom v období rokov 2005 - 2015 mala v oblasti určené prieskumné územie. To zaniklo 20. apríla 2015 a spoločnosť sa preto s MŽP SR súdi. Následne sa firma pokúšala o určenie nového prieskumného územia v danej oblasti, čo ministerstvo vlani v októbri zamietlo. Po odvolaní sa firmy minister László Sólymos (Most-Híd) toto rozhodnutie minulý mesiac potvrdil.

,,Hoci Ludovika Energy už nemá povolenie na ďalší geologický prieskum na Jahodnej, v zmysle rozhodnutia MŽP z roku 2009 je stále organizáciou zabezpečujúcou tzv. ochranu a evidenciu daného výhradného ložiska. Keďže už pominuli všetky skutočnosti, pre ktoré bola Ludovika týmito úlohami poverená, v súčasnosti neexistuje žiaden dôvod, pre ktorý by nimi mala byť poverená aj naďalej," uviedol predseda ZO SZOPK Košice 2013 Ladislav Rovinský.

Podľa jeho názoru je logické a prirodzené, aby si štát evidoval a chránil svoje nerastné zdroje sám prostredníctvom na to určenej štátnej organizácie, a tým je Štátny geologický ústav. ,,Nie je dôvod, aby tieto úlohy štát zveril súkromnej organizácii s protichodným podnikateľským záujmom a predovšetkým nie organizácii, ktorá je z titulu vykonávaného geologického prieskumu a najmä z titulu svojej snahy presadiť ťažbu a spracovanie uránu v danej oblasti i napriek nesúhlasu občanov v konflikte záujmov (a ktorá je pre nepovolenie pokračovania v prieskume v súdnom spore so štátom)," napísal v stanovisku Rovinský.

 

Hovorca MŽP SR Tomáš Ferenčák pre TASR reagoval, že ministerstvo zatiaľ neeviduje oficiálnu výzvu na zmenu organizácie, ktorá by mala uránové ložisko na Jahodnej evidovať a zabezpečovať jeho ochranu. ,,V prípade, že takáto výzva bude na ministerstvo doručená, budeme sa ňou dôsledne zaoberať," uviedol.

Envirorezort tiež potvrdil, že eviduje dva súdne spory s firmou Ludovika Energy. V oboch prípadoch ide o zamietnutie predĺženia platnosti prieskumného územia. V prípade lokality Čermeľ - Jahodná vydal Krajský súd v Bratislave rozsudok, ktorým žalobu spoločnosti v celom rozsahu zamietol. Spoločnosť sa odvolala a v súčasnosti sa čaká na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR. V prípade prieskumného územia Spišská Nová Ves bratislavský krajský súd ešte nevytýčil termín pojednávania. ,,Ťažba uránu a rádioaktívnych nerastov je na Slovensku zakázaná, respektíve možná iba v prípade, ak ju v referende odobria obyvatelia dotknutých obcí," konštatoval ďalej Ferenčák.

 

 

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Rezort MŽP SR Geológia Ochrana prírody