Preskočit na obsah

Kontroly CITES komodít na bratislavskom letisku

31.03 2023, Enviroportal

Začiatkom marca 2023 Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) v spolupráci s Finančnou správou SR, Štátnou ochranou prírody SR (ŠOP SR) a Slovenskou inšpekciou životného prostredia (SIŽP) uskutočnilo na bratislavskom letisku kontrolu zameranú na CITES komodity v batožinách cestujúcich.

Vybraná batožina sa prezrela röntgenovým prístrojom. Ak prístroj upozornil na nejasný podozrivý obsah, zamestnanci Finančnej správy SR batožinu otvorili a skontrolovali. Kontrola batožiny bola zameraná na exempláre druhov zaradené v prílohách Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktoré pri dovoze, resp. vývoze musia sprevádzať príslušné povolenia. Ide o koraly, mušle, tradičnú čínsku medicínu, výrobky zo slonoviny (sošky, šperky), z kože plazov (remienky, topánky, kabelky), z  morských korytnačiek (slnečné okuliare, hrebene, náramky), kožušiny (z mačkovitých šeliem), orchidey, kaktusy a iné.

V rámci tejto kontroly bol nasadený aj služobný pes Finančnej správy SR, ktorý sa špecializuje na vyhľadávanie živých či neživých zvierat. Pes pomohol identifikovať jeden koral z radu scleractinia, ktorý nesprevádzali príslušné povolenia. Pracovník finančnej správy zaistil koral. Kontroly s uvedeným zameraním plánujú kompetentné orgány štátnej správy opakovať.

Cieľom Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozený mi druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES) je prostredníctvom kontroly obchodu prispieť k ich ochrane, keďže práve dopyt po niektorých, najmä po exotických, druhoch rastlín a živočíchov a ich produktoch takmer zapríčinil ich vyhubenie. Medzi ohrozené druhy patria najmä slony, nosorožce, mačkovité šelmy, primáty, papagáje, dravce, mnohé plazy, koraly, vybrané druhy mušlí, kaktusy, orchidey, tropické drevo.

Existuje však skupina suvenírov, ktoré si podľa platnej legislatívy môže dovolenkár bez obáv priniesť z tretej krajiny, t. j. bez príslušných povolení. 

Zdroj: MŽP SR

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Environmentálna kriminalita