Preskočit na obsah

Koncepciu boja proti environmentálnej protiprávnej činnosti zatiaľ neschválili

07.03 2023, TASR

Bratislava 6. marca – Koncepciu boja proti environmentálnej protiprávnej činnosti vláda zatiaľ neschválila. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR ju navrhlo zaradiť na rokovanie vlády koncom januára. Aktuálne však s expertmi na ústavné právo vyhodnocuje, ako sa ňou môže poverená vláda vzhľadom na svoje právomoci zaoberať. Uviedlo oddelenie komunikácie MŽP.

Envirorezort pripravil koncepciu minulý rok v spolupráci so Slovenskou inšpekciou životného prostredia (SIŽP). Prešla medzirezortným pripomienkovým konaním, kde 107 zo 109 zásadných pripomienok akceptoval alebo sa s nimi vysporiadal a rozpory odstránil. ,,Najviac diskutovanou otázkou bolo najmä procesné postavenie novopripravovaného subjektu – Inšpekcie životného prostredia SR v trestnoprávnom konaní a súvisiace právne a administratívne otázky," priblížilo oddelenie komunikácie.

Prijatie koncepcie vychádza z programového vyhlásenia vlády a Envirostratégie 2030. ,,Koncepcia predstavuje víziu štátnej správy v oblasti starostlivosti o životné prostredie, ktorá je založená na prehľadnosti kompetencií orgánov štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie, fungujúcom kontrolnom a zodpovednostnom systéme, účinnej a efektívnej náprave v prípade poškodenia životného prostredia a racionálnom využívaní verejných prostriedkov," priblížil rezort.

Z Koncepcie boja proti environmentálnej protiprávnej činnosti vyplýva, že SIŽP by sa mala transformovať na Inšpekciu životného prostredia SR. Udiať by sa tak malo v júni 2023. Cieľom má byť posilnenie jej postavenia, pôsobnosti a právomocí. Predpokladá sa vytvorenie vyšetrovacej zložky či jednej integrovanej Stráže prírody.

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Environmentálna kriminalita Rezort MŽP SR