Koľko hviezd ešte vidíme?

16.01 2012, Enviroportal

Koľko hviezd ešte vidíme?

Celosvetovú mapu svetelného znečistenia sa pokúsia astronómovia zostaviť s pomocou verejnosti a projektu Koľko hviezd ešte vidíme? Pod svetelným znečistením sa chápe svetlo rozptýlené v ovzduší, ktoré je vyrobené človekom a umelo pridané do nočnej krajiny. Svietením do rôznych smerov, vysoký výkon zdrojov svetla, nesprávna konštrukcia a nevhodné umiestnenie osvetľovacích telies negatívne ovplyvňujú životné prostredie.

Živočíchy a rastliny potrebujú rovnako ako človek striedanie svetla a tmy. V noci aktívne živočíchy sú na tme výrazne závislé (získavanie potravy, rozmnožovanie, migrácia atď.). Pozorovania potvrdili, že miestami už vymizli niektoré druhy hmyzu, plazov a obojživelníkov. Nočné osvetlenie spôsobuje problémy aj okolitej vegetácii, napríklad stromom narúša vegetačné obdobia a deformuje ich koruny. Účinným opatrením ako predísť svetelnému znečisteniu je správna inštalácia a umiestnenie svietidiel.

Upozorniť na tento problém je aj cieľom medzinárodného projektu Koľko hviezd ešte vidíme? Slovensko sa do neho zapojilo prostredníctvom Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenského zväzu astronómov amatérov. Podporiť ho môže široká verejnosť a to pozorovaním vybraného súhvezdia na nočnej oblohe voľným okom a následným zapísaním počtu hviezd v ňom do elektronického formulára.

Viac informácií: www.svetelneznecistenie.sk

 

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky

Zdravie a ŽP