Preskočit na obsah

Každý piaty vtáčí druh v Európe je ohrozený vyhynutím

15.10 2021, Enviroportal

Spoločnosť BirdLife International dnes zverejnila Európsky Červený zoznam vtákov 2021. Výsledky naznačujú, že spôsob, akým využívame krajinu je neudržateľný. Až u tretiny Európskych vtákov bol zaznamenaný pokles populácií. Môže za to najmä úbytok biotopov.

Európsky Červený zoznam vtákov 2021 prehodnocuje riziko regionálneho vyhynutia u 544 vtáčích druhov vo viac ako 50 krajinách a teritóriách v Európe. Zhodnotenie prebehlo na základe údajov zozbieraných tisíckami odborníkov aj dobrovoľníkov v celej Európe. Na základe aktuálnych údajov sú druhy zaradené do kategórií ohrozenosti podľa medzinárodných kritérií Červeného zoznamu IUCN.

Aktuálne, v poradí štvrté hodnotenie, ktoré zverejnila spoločnosť BirdLife International dnes, nadväzuje na predchádzajúce verzie vydané v rokoch 1994, 2004 a 2015. V porovnaní s posledným vydaným Červeným zoznamom (2015) sa stav nezlepšil. Pomer zastúpenia druhov v jednotlivých kategóriách ohrozenia zostal veľmi podobný. Pohoršilo si 37 druhov.

„V novom Červenom zozname Európy sú aj druhy hniezdiace na Slovensku. Z nich najviac ohrozený je sokol rároh (kategória silne ohrozený EN), ktorý vzácne hniezdi v nížinách západného a východného Slovenska. V červenom zozname sú však aj druhy, ktoré bývali na našich poliach alebo lúkach bežné, ich početnosť však nebezpečne klesá najmä v dôsledku intenzívneho poľnohospodárstva. Takými je napríklad cíbik chochlatý, kalužiak červenonohý  (kategória zraniteľný VU),   alebo prepelica poľná (kategória takmer ohrozený NT), ktorej  početnosť klesá aj v dôsledku nadmerného lovu v krajinách okolo Stredozemného mora.“ doplnil situáciu na Slovensku Miroslav Demko, riaditeľ Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BridLife Slovensko.

Niektoré z hlavných zistení štúdie:

 • 1 z 5 vtáčích druhov  v Európe je ohrozený alebo takmer ohrozený vyhynutím,
 • u 1 z 3 vtáčích druhov v Európe bol za posledných niekoľko desaťročí zaznamenaný pokles populácií,
 • zúbkozobce, morské vtáky, brodivé vtáky a dravce sú v Európe najohrozenejšími a najrýchlejšie ubúdajúcimi skupinami vtákov,
 • poľnohospodárske, mokraďové, morské a trávnaté oblasti sú biotopmi s najohrozenejšími a/alebo najviac ubúdajúcimi druhmi,
 • populácie väčšiny druhov škovránkov, strnádok a strakošov klesajú; ďalšie hlavné taxonomické skupiny s významným pozorovaným poklesom sú kačice a brodivce,
 • medzi ohrozené druhy Európy patrí 71 druhov (13 %) (CR, EN, VU),
 • ďalších 35 druhov (6%) je takmer ohrozených (NT),
 • 5 druhov je stále regionálne vyhynutých.

Za hlavné príčiny poklesu vtáčích populácií v európskych podmienkach sú považované najmä:

 • rozsiahle zmeny vo využívaní pôdy,
 • znečistenie vnútrozemských vôd,
 • intenzívne poľnohospodárstvo,
 • nadmerné využívanie morských zdrojov,
 • spôsob obhospodarovania lesov a
 • rozvoj infraštruktúry.

Na Slovensku zapríčinilo ubúdanie mokradí a znečistenie stojatých vôd pokles mokraďných druhov. Tak sa na červený zoznam Európy z našich druhov dostali napríklad chochlačka sivá (kategória zraniteľný VU), ktorá bežne hniezdila na rybníkoch, v súčasnosti však jej početnosť hrozivo klesá, potápka čiernokrká (kategória zraniteľný VU), ktorá posledné roky, žiaľ, už na Slovensku nehniezdi alebo močiarnica mekotavá (kategória zraniteľný VU), ktorá vzácne hniezdi na podmáčaných lúkach alebo rašeliniskách.

Napriek tomu, že nový Európsky Červený zoznam vtákov nám ukazuje varovný prst, obsahuje aj niekoľko dobrých správ. Vďaka ochranárskym aktivitám si na európskej úrovni polepšil druh haja červená (Milvus milvus) a hýľ azorský (Pyrrhula murina). Tieto príklady sú nám dôkazom, že cielené prístupy k ochrane druhov môžu fungovať; zatiaľ čo intervencie, ako sú dobre navrhnuté agroenvironmentálne schémy, môžu poskytnúť záchranné lano ustupujúcim druhom, ako je napríklad chrapkáč poľný (Crex crex).

„Prísnejšou ochranou a ochranárskymi opatreniami,  ku ktorými sme prispeli aj my na Slovensku sa u niektorých druhov ako napríklad orliak morský alebo bučiak veľký stav zlepšil, takže im bezprostredné riziko vyhynutia v Európe nehrozí a  sú zaradené v najnižšej kategórii (menej dotknutý LC)“ dodáva Miroslav Demko.

Viac informácií: 

Zdroj: BirdLife International

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky

Mimovládne organizácie Ochrana prírody