Preskočit na obsah

Každoročne si koncom júla pripomíname význam práce strážcov prírody

29.07 2022, Enviroportal

Svetový deň strážcov prírody (World rangers day) sa oslavuje po celom svete 31. júla ako spomienka na strážcov prírody, ktorí zahynuli, alebo sa zranili pri výkone svojej služby. Zároveň máme možnosť si tento deň pripomenúť a oceniť náročnú prácu, ktorú strážcovia robia pri ochrane prírodných pokladov našej planéty. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) ako aj samostatné správy národných parkov koordinujú na Slovensku činnosť takmer 800 strážcov prírody.

Člen stráže prírody vykonáva kontrolu dodržiavania zákona o ochrane prírody a krajiny, primárne v chránených územiach, no aj mimo nich. Zároveň však plní aj výchovno-vzdelávaciu funkciu. Ide o verejného činiteľa, ktorý zastupuje verejný záujem, pričom členovia dobrovoľnej ako aj profesionálnej stráže prírody majú rovnaké oprávnenia a povinnosti. Na našom území pôsobí aktuálne 84 profesionálnych strážcov.""

Medzi základné oprávnenia stráže prírody patrí napríklad:

  • oprávnenie zastavovať dopravné prostriedky za účelom overenia oprávnenosti vjazdu do daného chráneného územia,
  • kontrolovať pôvod prepravovaného dreva
  • či zisťovať totožnosť osôb podozrivých zo spáchania priestupku.

Člen stráže prírody môže na mieste udeliť blokovú pokutu do výšky 300 EUR alebo vec postúpi na správne konanie, kde sú horné sadzby pokút za priestupky od 3319 až do takmer 10 tisíc EUR.

Za rok 2021 bolo členmi stráže prírody zistených viac ako 1200 priestupkov alebo iných správnych deliktov a trestných činov.

Medzi najčastejšie priestupky, s ktorými sa stráž prírody na Slovensku stretáva sú najmä:

  • nepovolené vjazdy motorových vozidiel do chránených území,
  • pohyb mimo turistických chodníkov v národných parkoch a prírodných rezerváciách s vyššími stupňami ochrany,
  • porušovanie návštevných poriadkov,
  • bivakovanie alebo
  • zakladanie ohňa.

V zimnom období je to najčastejšie:

  • jazda snežnými skútrami
  • a skialpinizmus v prísne chránených územiach.

V poslednom období sa s nárastom cien energií zvýšil aj počet krádeží dreva a nelegálnych výrubov. V tomto smere stráž prírody vykonáva kontroly spoločne aj s Políciou Slovenskej republiky Policajným zborom, keďže krádež ako taká nie je v jej kompetencii. V tejto súvislosti si pripomíname aj nedávne zastrašovanie dobrovoľného strážcu prírody ŠOP SR, ktorý odhalil nelegálny výrub dubov v Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy.

„Práca strážcov prírody je často veľmi nedocenená. Pri príležitosti tohto svetového dňa by som preto chcel poďakovať všetkým strážcom prírody na Slovensku za ich obetavosť a ochotu chrániť naše prírodné bohatstvo. Ďakujem za prácu, ktorú aj napriek neprajníkom, robíte často na úkor svojich rodín, osobného voľna, zdravia či pohodlia. Venujme prosím v tento deň tichú spomienku aj všetkým našim kolegom, ktorí v uplynulom období navždy opustili naše rady,“ uzatvára prezident  Asociácie strážcov chránených území Slovenska a zároveň vedúci odboru stráže prírody na Správe Národného parku Nízke Tatry Dan Harťanský.

 Zdroj: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Copyright © Enviroportal 2022

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody Rezort MŽP SR Významné osobnosti, profily, medzinárodné dni