Preskočit na obsah

Karlova univerzita spracovala vyše 90 percent DNA vzoriek medveďa v SR

18.01 2022, TASR

Bratislava 17. januára – Karlova univerzita v Prahe spracovala viac ako 90 percent DNA vzoriek medveďa hnedého na Slovensku. Začína s prípravou modelovania početnosti. Analýzy vlka dravého a rysa ostrovida sú hotové.

Pre TASR to uviedol Pavel Hulva z Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity. Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR podľa jej hovorkyne Kristíny Bockovej robí viaceré kroky na urýchlenie výsledkov genetického výskumu sčítania populácie medveďov, ktoré začalo v septembri 2019.

Výskum, ktorý sa týka problematiky medveďa, má dve na seba nadväzujúce fázy, a to terénnu časť, čiže zber vzoriek, a laboratórnu časť (biochemika a štatistika). ,,Úlohou ŠOP SR bolo zabezpečiť prvú fázu, ktorá sa týkala zberu biologického materiálu. Časové kritériá boli dodržané," priblížila Bocková. Dodala, že zber vzoriek ukončili vlani 30. apríla a všetky vzorky odovzdali Karlovej univerzite v Prahe. Tá ma na starosti druhú časť výskumu.

,,V súčasnej pandemickej dobe, kedy sa školské a vedecké inštitúcie musia riadiť opatreniami, odporúčaniami a naradeniami, sa akékoľvek realizácie projektov oneskorujú a termíny ukončenia prác sa posúvajú, čo je úplne prirodzené," uviedol dekan Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity Jiří Zima.

Projekt Realizácia programov starostlivosti o veľké šelmy na Slovensku je financovaný zo zdrojov Európskej únie. Zmluvu o dielo uzatvorila ŠOP s Prírodovedeckou fakultou Karlovej univerzity. Jej predmetom je vypracovanie štúdií odhadu početnosti chránených druhov veľkých šeliem (vlk dravý, rys ostrovid a medveď hnedý) a vypracovanie štúdie stupňa hybridizácie vlka dravého s príbuznými druhmi živočíchov (šakal zlatý, pes domáci) analýzou DNA, poukázala Bocková.

Vysvetlila, že cieľom projektu je odhad početnosti populácie medveďa, rysa a vlka na Slovensku, určenie pomeru pohlavia, určenie populačnej hustoty v geografických celkoch, určenie stupňa hybridizácie vlka, určenie zloženia potravy a vyšetrenie na parazity. Podľa platnej zmluvy sa analýza vzoriek DNA má ukončiť do 31. decembra 2024.

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody