Preskočit na obsah

Jaseňovo a Podhájno z pohľadu ochrany prírody nie sú výnimočné

08.11 2021, TASR

Detva 7. novembra – Vrchy Jaseňovo a Podhájno v okolí Detvy pod Poľanou sú súčasťou veľkoplošných chránených území, z pohľadu ochrany prírody a krajiny však nie sú výnimočné. Pre TASR to uviedla Miriam Turayová zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana. 

Ako ďalej poznamenala, Jaseňovo je vrch vypínajúci sa do výšky 701 metrov nad morom. Vidieť ho možno po pravej strane medzi obcou Korytárky a mestom Hriňová. Lokalita je súčasťou Chráneného vtáčieho územia Poľana ako súčasť európskej sústavy chránených území Natura 2000. „V minulosti bolo územie odlesnené, umelo vysadené a dnes opäť prirodzene zarastá,“ spomenula. „Chránené vtáčie územie Poľana bolo vyhlásené v roku 2008 na ochranu 16 druhov voľne žijúcich vtákov,“ zdôraznila s tým, že sú medzi nimi napríklad škovránok stromový, jariabok hôrny, tetrov hlucháň i ďateľ čierny. Patria sem aj žlna sivá, krutihlav hnedý, chriašteľ poľný, prepelica poľná, muchárik červenohrdlý i pŕhľaviar čiernohlavý.

Podhájno je vrch s výškou 711 metrov nad morom. Nachádza sa severne od Detvy, na hranici katastrálneho územia mesta a obce Dúbravy. Je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Poľana, Biosférickej rezervácie Poľana, Chráneného vtáčieho územia Poľana a aj územia európskeho významu Močidlianska skala. „Miestni ju poznajú pod jej pôvodným názvom Močilná a je jedným z výraznejších a zachovaných lávových prúdov stratovulkánu Poľany,“ informoval Vladimír Hrúz zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Poľana. „Skaly tam síce nie sú také vysoké ako na blízkej Kaľamárke, svojou členitosťou, tvarom a prítomnosťou viacerých esteticky pôsobivých jedincov stromov je však lokalita určite zaujímavá,“ podotkol.

Pripomenul tiež, že medzi územia európskeho významu ju zaradili pre ochranu biotopov. Sú to silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou, bukové a jedľové kvetnaté lesy či nížinné a podhorské kosné lúky. Patria sem aj druhy európskeho významu fuzáč alpský a kunka žltobruchá.

Copyright © TASR 2022
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Ochrana prírody