Jar pod Sitnom

01.06 2005, Enviroportal

Jar pod Sitnom

V dňoch 18. - 20. mája 2005 Stredisko environmentálnej výchovy Geopark SAŽP v Múzeu vo Svätom Antone realizovalo tretí ročník animačného programu Jar pod Sitnom.

Zúčastnili sa ho prváčikovia zo 14 základných škôl, zo Špeciálnej ZŠ banskoštiavnického regiónu a deti z Internátnej školy pre nevidiacich a zrakovopostihnutých v Levoči. Napriek nepriaznivému počasiu sa podujatie vydarilo, deti odchádzali domov bohatšie o nové vedomosti a zážitky. Súčasťou programu bola aj prehliadka poľovníckej expozície, kde sa žiaci bližšie oboznámili so zverou žijúcou v našich lesoch.

O tom, ako kone od dávnej minulosti pomáhali človeku pri práci sa dozvedeli na ranči Nádej vo Svätom Antone. Najväčším zážitkom pre účastníkov bola istotne jazda na koni.

Spoluorganizátormi boli Múzeum vo Svätom Antone a Ranč Nádej. Animátormi na programe boli okrem pracovníkov strediska aj študenti z FEE TU Zvolen sídliacej v Banskej Štiavnici. Žiakov celým programom sprevádzali "permoníci - Baniarik a Hutiarik" z Detského divadelného súboru Stromáčik pri ZUŠ v Banskej Štiavnici. Počas troch dní sa na animačnom programe zúčastnilo 263 žiakov.

Už teraz sa tešíme na budúci ročník a na deti plné očakávaní!

Odborní pracovníci SEV Geopark:
Weisová Vlasta, Zemko Milan, Úradníková Barbora,
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica
tel: 045/ 6949 518

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky