IWC 2006: Moratórium chrániace veľryby sa podarilo udržať!

08.07 2006, Enviroportal

IWC 2006: Moratórium chrániace veľryby sa podarilo udržať!

Na stránkach Enviroportálu sme v rámci denného spravodajstva TASR priniesli 19. júna informáciu o údajnom ukončení zákazu lovu veľrýb na základe schválenia rezolúcie o podpore obnovenia komerčného lovu veľrýb. Na stránke www.velryby.sk sme však našli údaje, ktoré spomenutú informáciu stavajú do iného svetla.

Tohtoročné päťdňové stretnutie delegácií členských krajín Medzinárodnej veľrybárskej komisie - International Whaling Commission (IWC) sa konalo v druhej júnovej dekáde v ostrovnom štáte Svätý Krištof a Nevis v Karibskom mori. Rezolúciu, prijatú na tomto stretnutí, podporilo 33 krajín, proti sa vyslovilo 32 a jeden štát sa zdržal hlasovania. Dokument tvrdí, že moratórium uvalené na komerčný lov veľrýb malo byť dočasné a že už viac nie je potrebné. Zákaz lovu veľrýb vstúpil do platnosti v roku 1986, po tom, čo ho podporili členské krajiny IWC - Medzinárodnej veľrybybárskej komisie. Stalo sa tak preto, že veľryby sa zásluhou nekontrolovaného lovu dostali na pokraj vyhynutia.

So vzniknutou situácou sa nezmierilo Japonsko. Každoročne porušuje zákaz lovu veľrýb a pod rúškom vedeckého lovu veľrýb loví tieto vzácne cicavce. Výsledok týchto vedeckých pokusov" - veľrybie mäso, končí na trhu s veľkým ziskom. V minulom roku navyše oznámilo zdvojnásobenie počtu takto ulovených veľrýb, vrátane ohrozených druhov.
Na tohtoročnom zasadaní IWC získali zástancovia lovu po prvýkrát nadpolovičnú väčšinu hlasov! V IWC sa stretávame s 2 typmi hlasovania:
1) Tzv. malé hlasovania, na ktoré je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov - akým bolo napr. vyhlásenie rezolúcie na zasadaní IWC v Berlíne pred 3 rokmi, keď bola vyhlasená rezolúcia žiadajúca, aby pod IWC spadala aj ochrana delfinov a malých veľrýb.
2) Veľké hlasovania: na to je potrebná 3/4 hlasov - týka sa napr. zrušenia moratória či vyhlásenia chránených území. Japonsko sa tak ako po iné roky opäť snažilo zrušiť zákaz lovu veľrýb. Toto sa však nepodarilo, podarilo sa iba presadiť rezolúciu, žiadajúcu obnovenie lovu.
Členom IWC je už druhý rok aj Slovensko. Aj keď naša krajina nikdy nelovila veľryby, rozhodla sa im podať pomocnú ruku, tak ako iné krajiny (Rakúsko, Česko, Luxembursko...) a v IWC hlasovať za ich ochranu.
Budúce zasadanie bude opäť o rok. Komerčný lov obnovený nebol. Zatiaľ. Veľryby dostali opäť 1 rok... Japonsko však bude vo svojomlobbingu pokračovať ďalej. Rovnako však mnohé iné organizácie na celom svete, ako napr. aj Greenpeace, Svetový fond ochrany prírody ( World Wildlife Federation - WWF) či Pacific Whale Foundation, budú neúnavne pokračovať vo svojich ochranárskych aktivitách naďalej.

O tom, že tieto aktivity majú zmysel, svedčí aj fakt, že Islandská vláda sa v r. 2004 po dlhom váhaní a silnom medzinárodnom tlaku rozhodla výrazne obmedziť tzv. vedecký lov veľrýb. V praxi to znamená, že v spomínanom roku islandskí lovci ulovili len 25 vráskavcov malých a plánovaný lov približne 500 veľrýb, ktorý sa mal uskutočniť v najbližších dvoch rokoch, bol zrušený. Odborníci konštatovali, že vláda Islandu ustúpila vďaka silnej domácej i medzinárodnej kritike skombinovanej s nedostatkom trhu pre veľrybie produkty.

Copyright © Enviroportal 2019

Súvisiace články

Značky