Preskočit na obsah

Interaktívna mapa projektov zabezpečí prehľad čerpania zdrojov

17.02 2012, MŽP SR

Interaktívna mapa projektov zabezpečí prehľad čerpania zdrojov

Zvýšiť transparentnosť a úspešnosť čerpania financií z verejných zdrojov a informovať o vzorovo realizovaných projektoch je cieľom interaktívnej Mapy vzorových úspešne realizovaných projektov Operačného programu Životné prostredie (OPŽP). Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre OPŽP ju do prevádzky spustilo v týchto dňoch. Mapa je k dispozícii pre všetkých návštevníkov portálu OPŽP www.opzp.sk 24 hodín denne. Vizuálne konkretizovanie prijímateľov v jednotlivých regiónoch Slovenska okrem iného prináša aj informáciu o konkrétnych projektoch v blízkom okolí, ktoré môžu mať priamy dosah na život jeho obyvateľov.

Interaktívnosť mapy spočíva v zobrazení podľa miesta realizácie projektu, fotografickej dokumentácie projektu a farebnom rozdelení podľa jednotlivých prioritných osí programu. Jej cieľom je priblížiť dosah pomoci fondov Európskej únie v konkrétnych regiónoch Slovenska, vizuálne konkretizovať prijímateľov a informovať o konkrétnych projektoch. Verejnosť tak získa prehľad nielen o rozdeľovaní financií z prostriedkov EÚ, ale aj o realizácii projektov v ich blízkom okolí.

Mapa aktuálne obsahuje 27 vybraných projektov realizovaných po celom Slovensku, tak aby boli zastúpené všetky prioritné osi operačného programu. Postupne bude ich počet na mape pribúdať  o ďalšie úspešné projekty podporené z OPŽP.

Copyright © MŽP SR 2023

Súvisiace články

Značky

Projekty, dotácie