Preskočit na obsah

Inšpirujme sa... udržateľnosťou

08.02 2017,

Slovenská agentúra životného prostredia organizuje spolu s Českou informačnou agentúrou životného prostredia – CENIA  od 14. do 15. februára 2017 konferenciu Inspirujme se… s podtitulom udržitelností (Inšpirujme sa... udržateľnosťou).

Po ročnej prestávke sa uskutoční v hoteli Park Inn v Prahe. Novinkou je aj zlúčenie podujatia s úvodnou konferenciou projektu ATTRACTIVE DANUBE, realizovaného v rámci programu INTERREG DANUBE, vďaka ktorému bude rokovacím jazykom okrem češtiny a slovenčiny aj angličtina. Podujatie má opäť podporu v inštitúciách Európskej únie, účasť prisľúbili zástupcovia Európskej komisie a Spoločného výskumného centra – JRC.

Zaistenie dôsledného uplatňovania princípov udržateľného rozvoja pri tvorbe verejných politík patrí medzi najväčšie výzvy súčasnosti. V Českej aj Slovenskej republike aktuálne prebiehajú podobne ako na európskej úrovni intenzívne diskusie o hodnotení a riadení  rozvoja spoločnosti s ohľadom na globálnu zodpovednosť za jej ďalší vývoj. Pre sledovanie a hodnotenie  udržateľnosti rozvoja sú a zásadným a nevyhnutným predpokladom dostupné dáta. V tejto súvislosti  rastie aj význam priestorových dát a dát pozorovaní Zeme, ktoré dokážu poskytnúť komplexné  analytické pohľady na vývoj jednotlivých regiónov i celej planéty, ktoré zohľadňujú nevyhnutné geografické, tematické i časové väzby. Európske  iniciatívy INSPIRE a Copernicus, smerujúce k zaisteniu maximálnej dostupnosti a využiteľnosti dát na všetkých úrovniach sú preto jedným z kľúčových nástrojov pre udržateľný rozvoj spoločnosti.

Cieľom tohtoročnej konferencie  Inspirujme se… udržitelností  je  prepojiť komunity odborníkov z oblasti geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme s tými, ktorí prakticky hľadajú cesty k zaisteniu  udržateľného rozvoja regiónov, krajín i spoločného európskeho  priestoru – odborníkov zo štátnej i verejnej správy, zástupcov politickej reprezentácie na rôznej úrovni, občianskych združení a mimovládnych organizácií, súkromného sektoru i občanov.
Ďalšie informácie o hlavných témach konferencie a jej programe nájdete na webovej stránke www.inspirujmese.cz/sk.

Copyright © 2021

Súvisiace články

Značky

Priestorové informácie