Inšpektori ochrany ovzdušia môžu využiť nové mobilné laboratóriá

04.07 2012, Enviroportal

Odhaliť potenciálnych znečisťovateľov ovzdušia, dosiahnuť zníženie emisií a zvýšenie kvality ovzdušia. To je hlavným cieľom projektu, na ktorom už tretí rok pracujú odborníci z rezortnej organizácie Ministerstva životného prostredia - Slovenskej inšpekcie životného prostredia. Projekt v hodnote takmer 940-tisíc eur je spolufinancovaný z eurofondov v rámci Operačného programu Životné prostredie. Vďaka nemu už v najbližších dňoch začnú inšpektori s kontrolami, pri ktorých využijú nové mobilné laboratóriá.

V júni prevzali inšpektori dve mobilné laboratóriá s kompletným vybavením pre pracoviská v Košiciach a Banskej Bystrici. Posledné, tretie mobilné laboratórium pre pracovisko v Žiline, prevezmú do konca tohto mesiaca.

Vďaka projektu sa na Slovensku rozšíria kontrolné merania emisií o ťažké kovy, fluór a jeho plynné zlúčeniny, anorganické plynné zlúčeniny chlóru, organické plyny a pary, ale aj o polychlórované dibenzo-p-dioxíny a polychlórované dibenzofurány. Slovensko tým prispeje k zlepšeniu kvality ovzdušia v európskom regióne.

Projekt by mal byť dokončený do konca roku 2014. Jeho úlohou je dobudovanie metrologických a technických kapacít SIŽP s následnou akreditáciou odborných činností podľa požiadaviek platných právnych predpisov. Na kontrolu merania emisií budú na Slovensku slúžiť tri mobilné emisné meracie  laboratóriá s kompletným vybavením. Súčasťou projektu je tiež zaškolenie inšpektorov na meranie emisií novou modernou prístrojovou technikou.

Zdroj: SIŽP

Copyright © Enviroportal 2020

Súvisiace články

Značky

Ovzdušie