Iniciatíva Greenpeace petície proti ťažbe uránu na Jahodnej zazamenala prvý rozhodujúci úspech

07.09 2006, Enviroportal

Iniciatíva Greenpeace petície proti ťažbe uránu na Jahodnej zazamenala prvý rozhodujúci úspech

Kampaň environmentálnych organizácií Greenpeace a OZ Sosna s cieľom zabrániť devastácii lokality Jahodná pri Košiciach priniesla ďalší úspech. Obvodný banský úrad v Košiciach prerušil konanie o určení dobývacieho priestoru na Jahodnej a stanovil firme Tournigan lehotu do 31.12.2007 k predloženiu výsledkov verejného posúdenia dopadov projektu na životné prostredie podľa zákona EIA.
Ochranári považujú tento krok za dôležitý medzník v doterajšej kampani proti plánovanej ťažbe uránu pri Košiciach. Práve posudzovaniu vplyvov na životné prostredie sa totiž doteraz banský úrad bránil s tým, že určenie dobývacieho priestoru samo o sebe žiadny dopad na životné prostredie nemá. V tomto postoji spočiatku banské autority podporoval aj Krajský úrad životného prostredia Košice, ktorý však po výzve Greenpeace koncom apríla svoje pôvodné stanovisko zmenil a požiadal o posúdenie projektu podľa zákona EIA.

Greenpeace a OZ Sosna dlhodobo argumentujú tým, že určením dobývacieho priestoru vzniká žiadateľovi oprávnenie k ťažbe a že podľa banského zákona sa pri rozhodovaní o dobývacom priestore musí zohľadniť aj vplyv dobývania samotného. Túto požiadavku environmentalistov nakoniec potvrdilo v júli 2006 stanoviskom aj Ministerstvo životného prostredia SR.

"Prerušenie konania je pre nás ďalším dôležitým krokom k tomu, aby sme plánovanej ťažbe uránu na Jahodnej zabránili. Naviac sa potvrdzuje, že má obrovský význam, aby sa občania proti negatívnym zámerom aktívne ozvali. Banský úrad totiž o prerušení konania rozhodol už dva dni potom, ako sme mu na konci júla odovzdali prvú časť podpisov pod petíciou, v ktorej občania vyslovujú svoj nesúhlas s plánovanou ťažbou uránu. Jedna z požiadaviek petície pritom bola práve zameraná na verejné posúdenie vplyvov projektu na životné prostredie," povedal Jan Beránek, koordinátor energetickej kampane Greenpeace.

Petícia organizácie Greenpeace proti plánovanej ťažbe uránu na Jahodnej pokračuje aj v týchto dňoch. Doposiaľ sa ochranárom podarilo zozbierať vyše 7 000 podpisov.

Zdroj: Greenpeace

Copyright © Enviroportal 2019

Súvisiace články

Značky