Preskočit na obsah

Informačná platforma Zelené hospodárstvo rozšírila možnosti registrácie zelených riešení

03.11 2020,

Zvýšenie zdrojovej efektívnosti a prechod na zelený obehový model hospodárstva má prvoradý význam pre udržateľný rast krajiny a zvýšenie prosperity.

Jedným z praktických príkladov, ktorými Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia prispieva k propagácii a podpore zeleného hospodárstva, je prevádzka Informačnej platformy Zelené hospodárstvo (IP ZH). Platforma poskytuje priestor na on-line prezentáciu environmentálne vhodných riešení a propagáciu firiem, samospráv a mimládnych neziskových organizácií, ktoré takéto riešenia realizujú.

Priestor na bezplatnú prezentáciu konkrétneho zeleného riešenia si užívateľ môže vybrať jednoduchým zadaním požadovaných oblastí, resp. kategórií, ktoré sa rozšírili o nové kategórie. K doterajším kategóriám:  Obehové hospodárstvo a udržateľné využívanie zdrojov, Adaptácia na zmenu klímy,  Udržateľná doprava, Energetická efektívnosť a Zelené budovy a bývanie pribudli nové kategórie, a to Udržateľné hospodárenie v krajine a Udržateľné biohospodárstvo. Zaradenie do databázy je možné vyplnením jednoduchého dotazníka na http://enviroportal.sk/zelene-hospodarstvo/subjekt.

Platforma sprístupňuje aj strategické dokumenty a publikácie, ktoré s touto témou súvisia. Jej súčasťou sú základné definície a informácie o zelených konceptoch na medzinárodnej úrovni, ako sú zelený rast, udržateľný rozvoj, obehové hospodárstvo, efektívne využívanie zdrojov. Zároveň ponúka prehľad zdrojov a aktuálnych výziev, z ktorých je možné financovanie zelených riešení. Viac informácií na https://zelene-hospodarstvo.enviroportal.sk/.

Copyright © 2021

Súvisiace články

Značky

Inovácie Zelené hospodárstvo