Preskočit na obsah

Informačná platforma Zelené hospodárstvo príležitosť na prezentáciu zelených riešení

15.03 2021, Enviroportal

Zelené hospodárstvo je jedným z hlavných pilierov Európskej zelenej dohody (Green Deal). Prináša príležitosti pre podnikanie a nové celospoločenské impulzy v krízových časoch. Ak sa chopíme príležitosti dnes, môžeme profitovať už zajtra. K tomu je potrebné mať kvalifikované informácie a príklady dobrých riešení, ktoré v širokom spektre ponúka aj Informačná platforma Zelené hospodárstvo, len to treba využiť.

Zvýšenie energetickej a zdrojovej efektívnosti, prechod na zelený obehový model hospodárstva a efektívne investície v doprave majú prvoradý význam pre environmentálne a ekonomicky udržateľný rast krajiny a zvýšenie prosperity spoločnosti.

Jedným z praktických príkladov, ktorými Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia prispieva k propagácii a podpore zeleného hospodárstva, je prevádzka Informačnej platformy Zelené hospodárstvo (IP ZH). Platforma poskytuje priestor na on-line prezentáciu environmentálne vhodných riešení a propagáciu firiem, samospráv a mimovládnych neziskových organizácií, ktoré takéto riešenia realizujú, a súčasne podnietiť vzájomnú spoluprácu a inšpirovať ďalších.

V súčasnosti  je na platforme zaregistrovaných  100 subjektov, od  nadnárodného pôsobenia až po jednotlivcov, ktoré prezentujú svoj príspevok k prechodu na zelené hospodárstvo. Dostupných je  126 riešení z oblasti: obehové hospodárstvo a udržateľné využívanie zdrojov (napr. zber a spracovanie odpadov, elektronická evidencia odpadov, certifikácia opraviteľnosti, bezobalové obchody), adaptácia na zmenu klímy (napr. vsakovanie a retencia dažďovej vody, vegetačné čistiarne odpadových vôd, vertikálne záhrady), udržateľná doprava (napr. elektromobilita, cyklotrasy a cyklochodníky), energetická efektívnosť (napr. energetické riešenia pre firmy, organizácie a domácnosti, energetické audity, tepelné čerpadlá) a zelené budovy a bývanie (napr. energeticky pasívne domy, eco friendly hotel, interiérové kompostovanie, zelené strechy a strešné záhrady, psie toalety), pribudli nové kategórie, a to:

  • udržateľné hospodárenie v krajine (budovanie prvkov zelenej a modrej infraštruktúry, ekologické poľnohospodárstvo, zalesňovanie poľnohospodárskej krajiny (tzv. Greening), prírode blízke hospodárenie v lesoch, revitalizácia brownfieldov, udržateľný cestovný ruch) a 
  • udržateľné biohospodárstvo (udržateľné využívanie biomasy, recyklácia biologických materiálov, bioenergetika, výroba bioproduktov, biotechnológie).

Zaradenie do databázy je bezplatné, stačí vyplniť jednoduchý dotazník na adrese http://enviroportal.sk/zelene-hospodarstvo/subjekt.

Platforma sprístupňuje aj strategické dokumenty a publikácie, ktoré s touto témou súvisia. Jej súčasťou sú základné definície a informácie o zelených konceptoch na medzinárodnej úrovni, ako sú zelený rast, udržateľný rozvoj, obehové hospodárstvo, efektívne využívanie zdrojov. Zároveň ponúka prehľad informačných zdrojov a aktuálnych výziev, z ktorých je možné financovanie zelených riešení. 

Viac informácií: https://zelene-hospodarstvo.enviroportal.sk/

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Informačné a monitorovacie systémy Zelené hospodárstvo