Preskočit na obsah

IEP: Zverejňované údaje o slovenských lesoch neumožňujú detailnejší pohľad

08.09 2017, TASR

Bratislava, 7. septembra - V súčasnosti zverejňované údaje o slovenských lesoch neumožňujú detailnejší pohľad, upozornil dnes Inštitút environmentálnej politiky (IEP) pri ministerstve životného prostredia. Tzv. zelená správa o stave lesného hospodárstva, ktorú v stredu (6.9.) schválila vláda, má poskytovať len čiastočný pohľad.


Nedostupnosť podkladových údajov bráni podľa IEP ostatným orgánom štátnej správy pripravovať vlastné analýzy na prijímanie nových opatrení. V inštitúte by napríklad pomocou týchto a satelitných dát vedeli odhadnúť množstvo nelegálnej ťažby dreva. ,,Objektívna znalosť stavu čo najmenších lesných celkov napomôže k lepšiemu poznaniu a kontrole hospodárenia v lesoch. Zverejnením údajov by sa zároveň predišlo zbytočným nedorozumeniam a polemikám," povedal riaditeľ IEP Martin Haluš.

Verejnosti sú v zelenej správe sprístupnené vybrané, často len sumárne ukazovatele za celé Slovensko. Dostupné údaje tak podľa IEP neumožňujú poznať stav lesov na úrovni najmenších celkov, ich druhové a vekové zloženie, doterajšiu a plánovanú ťažbu, stav a zmenu stavu zásob dreva a pod. Napríklad v Bulharsku sú na internete voľne dostupné povolenia na ťažbu, vrátane histórie ich zmien a s prepojením na mapu. Pri viacerých citlivých oblastiach, ako je napríklad biomasa na energetické účely, nemáme prehľad, odkiaľ aké drevo smeruje na spaľovanie, poukázal inštitút.

Pripomína, že stav lesa na Slovensku nie je výhradnou záležitosťou jedného sektora a ich ochrana je záujmom celého štátu. Preto má byť nevyhnutné, aby boli zverejnené všetky dostupné údaje v spracovateľnej podobe. Mnohé z nich sú v súčasnosti zbierané z verejných financií, napríklad v rámci vyhotovovania Programov starostlivosti o lesy a disponuje nimi len Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a jemu podriadené organizácie.

Copyright © TASR 2021
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Les