Preskočit na obsah

Skládky odpadu nie sú na Slovensku rovnomerne rozložené

18.09 2023, TASR

Bratislava 16. septembra – Skládky odpadu nie sú na Slovensku rovnomerne rozložené. Najväčšiu kapacitu dosahujú skládky nie nebezpečného odpadu v Banskobystrickom a Košickom kraji, viac ako dva milióny ton. Vyplýva to z analýzy Inštitútu environmentálnej politiky (IEP) ,,Ako von zo smetiska". 

Naopak kapacitu menej ako 125.000 ton majú skládky v Bratislavskom kraji. ,,V roku 2020 zaznamenali viaceré obce v tomto kraji regionálny nedostatok kapacít na skládkovanie komunálneho odpadu. Zvyšovanie miery triedenia a následnej recyklácie je tak dôležité aj v súvislosti s udržaním funkčného odpadového hospodárstva," poukázali analytici.

IEP zároveň pripomína, že v prípade niektorých starších skládok čelí Slovensko žalobe zo strany Európskej komisie za ich neuzavretie. V konaní je v súčasnosti 21 skládok. Ide o štádium prvej žaloby. ,,Na všetkých týchto skládkach sa odpad už neskládkuje, takže ich uzavretie nevedie k strate kapacít skládkovania. Vo väčšine prípadov bola rekultivácia už ukončená, respektíve prebieha s plánovaním ukončením prác najneskôr do roku 2026," priblížil.

Problematických je podľa inštitútu deväť skládok, ktoré nemajú dostatočnú výšku účelovej finančnej rezervy. Ich uzavretie bude musieť byť financované z iných zdrojov, napríklad z Environmentálneho fondu. Od roku 2024 by mal platiť zákaz skládkovania neupraveného komunálneho odpadu. Súčasné kapacity zariadení na mechanicko-biologickú úpravu (MBÚ) sú nedostatočné pre splnenie tejto povinnosti. Pokrývajú iba tretinu potrebných kapacít. ,,Počas roku 2024 sa očakáva výrazne zvýšenie kapacít MBÚ, ktoré by pokryli tri štvrtiny potreby pre nakladanie s komunálnym odpadom. Budovanie zariadení môže byť obmedzené zdĺhavosťou schvaľovacích procesov," povedali analytici s tým, že kapacity môžu chýbať na regionálnej úrovni.

Vlani sa odpad ukladal na 81 skládkach. Z toho 62 bolo určených na nie nebezpečný odpad, kam patrí väčšina komunálneho aj priemyselného odpadu. Ďalších osem bolo na skládkovanie nebezpečného odpadu a 11 pre inertný odpad. Od roku 2015 klesol celkový počet skládok o takmer tretinu. V súčasnosti nie je možné otvárať nové skládky. Dajú sa však rozširovať kapacity už existujúcich skládok odpadov. Rozširovanie prebieha každý rok. Povolenia vydáva Slovenská inšpekcia životného prostredia alebo okresný úrad.

Copyright © TASR 2023
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Odpady