Preskočit na obsah

Ide nám predovšetkým o les...

17.08 2006, Enviroportal

Ide nám predovšetkým o les...

V dňoch 17. až 22. augusta 2006 sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre uskutoční 33. medzinárodný poľnohospodársky a potravinársky veľtrh. Organizátorom podujatia pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva SR je Agrokomplex - Výstavníctvo Nitra. Na ploche približne 30 tisíc štvorcových metrov sa predstaví 626 vystavovateľov a 100 zahraničných firiem zo 14 krajín. Jedným z účastníkov veľtrhu bude aj Národné lesnícke centrum Zvolen.
Národné lesnícke centrum
, ktoré vzniklo 1. januára 2006 zlúčením troch lesníckych inštitúcií - Lesoprojektu Zvolen, Ústavu pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR Zvolen a Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva SR bude vo svojej výstavnej expozícii inforemovať o činnosti tejto novozriadenej organizácie. Spoločná expozícia NLC, podniku Lesy SR, š. p. a Štátnych lesov TANAP-u sa nachádza v pavilóne M2.

Hlavnými motívmi účasti NLC na veľtrhu je prezentácia Národného lesníckeho centra, jeho štruktúry a zamerania jednotlivých ústavov NLC, predstavenie NLC ako organizácie poskytujúcej komplexné lesnícke služby v oblasti vedy, výskumu, vzdelávania, poradenstva, lesohospodárskeho plánovania a informácií o lesoch na Slovensku.

Vo výstavnej expozícii NLC bude umiestnený centrálny komunikačný pult a pracovný kút pre deti a širokú verejnosť s prezentáciou hlavných drevín Slovenska a prístroja Field map. Nájdete tam aj informačné materiály o Národnom lesníckom centre a letáky o lesnom ekosystéme pre deti (Ako rastie les).


Zdroj: Ing. Katarína Bortelová, Národné lesnícke centrum

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky