H. Seč: V katastri obce rozšíria ťažobný priestor štrkopiesku

16.01 2017, TASR

V katastri obce Horná Seč v okrese Levice dôjde k rozšíreniu ťažobného priestoru štrkopiesku, nakoľko sa v okolí pôvodnej ťažby geologickým prieskumom zistili ďalšie ložiská.


V súčasnosti prebieha proces posudzovania rôznych vplyvov a povoľovacích procesov. Pôvodný priestor na dobývanie štrkopiesku sa nachádza v blízkosti rieky Hron. ,,Samotný ťažobný priestor a plánovaný rozšírený ťažobný priestor sa nachádza ďaleko od intravilánu obce. Projekt na vykonanie dobývania štrkopiesku prechádza viacerými fázami posúdenia rôznych vplyvov a povoľovacích procesov cez banský úrad a jedným z najdôležitejších je posúdenie a rozhodnutie príslušného odboru životného prostredia v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie," informuje starostka obce Edita Moravská a dodáva, že bez uvedených náležitostí nie je možné začať povoľovací proces ťažby štrkopiesku.

Podľa slov starostky sa obecné zastupiteľstvo v Hornej Seči rozhodlo realizovať zmeny a doplnky do územného plánu obce najmä z dôvodu prísunu mladých ľudí a rodín do obce. ,,Hlavným dôvodom na vykonanie úpravy zmien a doplnkov územného plánu obce Horná Seč bola myšlienka individuálnej bytovej výstavby obce, vytvorením jednej kompletnej ulice, kde je naplánovaná výstavba nízkoenergetických a ekologických domov. Ďalej výstavba radovej výstavby dodávateľským spôsobom pre občanov obce a jej okolia podľa požiadaviek klienta," povedala Moravská s tým, že ďalšou príčinou úpravy územného plánu je riešenie a realizácia odvodňovacieho kanála v intraviláne obce a odvedenie vody, do koryta Hrona. Obec trápi vysoká hladina spodných vôd a v čase extrémnych dažďov prívalová voda, ktorá zaplaví stred obce a niektoré priľahlé domové nehnuteľnosti. V prípravnom projekte je zaradená výstavba oddychovej zóny, spoločenskej zóny pre obecné podujatia a akcie, športová a kultúrna časť.

Ťažba štrkopiesku sa pri obci vykonáva už od roku 2002 firmou ANTECO, s. r. o, prevádzka Horná Seč. "Z pôvodnej ťažby štrkopiesku, ktorá sa u nás realizuje takmer 15 rokov, má samospráva stály finančný príjem do obecného rozpočtu. Občania pri rekonštrukciách svojich domových nehnuteľností dostávajú materiál za cenovo výhodných podmienok na nákup piesku alebo štrkopiesku," ukončila starostka.

V tejto súvislosti aj mesto Levice ako dotknutá obec zaslalo Okresnému úradu Levice, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámenie o vypracovaní návrhu strategického dokumentu „Územný plán obce Horná Seč – zmeny a doplnky - rozšírenie“. Verejnosť môže k tomuto oznámeniu doručiť svoje písomné stanovisko do 26. januára.

Uvedené oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu je zverejnené na webe enviroportal.sk, strategický dokument s vyznačením navrhovanej zmeny je zverejnený na webe obce Horná Seč.

Copyright © TASR 2020
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

EIA,SEA Mestské a vidiecke ŽP Priemysel