Preskočit na obsah

Hodnotenie udržateľnosti v podnikoch

11.05 2021, Enviroportal

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu k návrhu delegovaného aktu k článku 8 nariadenia o taxonómii.

Delegovaný akt špecifikuje obsah, metodológiu a spôsob prezentovania informácií, ktoré budú zverejňovať veľké finančné a nefinančné podniky o podiele environmentálne udržateľných ekonomických aktivít (činnosti v súlade s nariadením o taxonómii) v rámci svojho podnikania.

Podľa Komisie povedie implementácia tohto delegovaného aktu k zvýšeniu transparentnosti, zníženiu tzv. greenwashingu (,,zelené vymývanie mozgov") a pomôže investorom a verejnosti pochopiť prechod podnikov smerom k environmentálnej udržateľnosti.

Verejná konzultácia je otvorená do 2. júna 2021.

Viac informácií:

 

Copyright © Enviroportal 2021

Súvisiace články

Značky