Preskočit na obsah

Hodina Zeme 2023: Ikonické pamiatky pohltí tma, prvé riečne chránené územie vyhlásené obcou čaká veľké upratovanie

23.03 2023, Enviroportal

V sobotu 25. marca 2023 si celý svet opäť pripomenie, že environmentálne hrozby sa nás bezprostredne týkajú. Tím WWF Slovensko sa v rámci Hodiny Zeme chystá do obce Hronský Beňadik (okr. Žarnovica), kde sa v teréne bude spolupodieľať na vyznačovaní prvého riečneho chráneného územia vyhláseného obcou. Takmer päťkilometrový úsek bude tiež čistiť od naplaveného odpadu.

  • V sobotu 25. marca 2023 presne o 20.30 hod. sa ponoria do tmy najikonickejšie dominanty celého sveta, vrátane tých slovenských.""
  • Okrem symbolického zhasnutia pamätihodností WWF (Svetový fond na ochranu prírody) vyzýva ľudí, aby vypli aj oni samotní a oddýchli si od každodennej rutiny tým, že aspoň 60 minút svojho dňa venujú činnosti prospešnej pre planétu Zem.
  • Tím WWF Slovensko bude v tento deň od 8.30 hod. v teréne v Hronskom Beňadiku, aby vyznačil vôbec prvé riečne obecné chránené územie na Slovensku. V rámci Hodiny Zeme slovenská WWF pomôže aj pri čistení takmer 5-kilometrového prírodného úseku pri rieke Hron.
  • K iniciatíve sa pripájajú jednotlivci, školy, organizácie, obce aj mestá po celom Slovensku.

Do celosvetovej iniciatívy sa Slovensko zapája už od roku 2011. „Tento rok sme poňali Hodinu Zeme inak a radi by sme pozvali ľudí do prírody, aby tam strávili príjemný čas a zároveň prispeli k jej zveľadeniu. Náš tím pôjde do Hronského Beňadiku, kde budeme spolu so zástupcami obce  a miestnou komunitou, ochranármi, rybármi, vodákmi a ďalšími dobrovoľníkmi čistiť brehy rieky Hron. Sladkovodné ekosystémy a živočíchy patria k najohrozenejším na Slovensku, preto sme si vybrali práve túto lokalitu,” uviedla riaditeľka WWF Slovensko Miroslava Plassmann.

Vyhlásenie prvého obecného chráneného územia na Slovensku zastavilo plány na výstavbu malej vodnej elektrárne

Obecné územie, ktoré by chránilo priamo rieku pred prehradením či inými stavebnými zásahmi, doteraz na Slovensku chýbalo. Pribudlo až v roku 2023 práve v Hronskom Beňadiku. „Teší nás, že namiesto plánovanej škodlivej regulácie rieky a výstavby malej vodnej elektrárne plne prehradzujúcej Hron, je tu dnes obecné chránené územie. Nadväzuje na už vyhlásené územie európskeho významu Stredný tok Hrona a predmetom ochrany sú tu pôvodné druhy rýb ako napríklad mrena karpatská a severná, podustva, hrúz Keslerov a bieloplutvý, ďalej viaceré druhy obojživelníkov, vtákov a aj vlastné vodné biotopy rieky Hron a brehové porasty. Práve za priestor pre život týchto cenných riečnych spoločenstiev bojovali ochranári z iniciatívy Za živé rieky, WWF Slovensko a miestni ľudia osem rokov. Ich aktivity proti zničeniu ďalšieho úseku Hrona boli úspešné vďaka rozhodnutiu súdov v roku 2021. Úspešnou bodkou za týmto príbehom je vyhlásenie Obecného chráneného územia Beňadické alúvium Hrona, ktoré dáva slobodu rieke Hron na 5 km úseku,” vysvetlila Martina Paulíková, manažérka pre ochranu vôd WWF Slovensko.

Beňadické alúvium Hrona vyhlásilo Obecné zastupiteľstvo v Hronskom Beňadiku všeobecne záväzným nariadením č. 1/2023. Súhlasné stanovisko dal tak správca vodného toku Slovenský vodohospodársky podnik š.p., ako aj Štátna ochrana prírody SR a Slovenský rybársky zväz. Takýto typ chráneného územia môže vyhlásiť obec všeobecne záväzným nariadením vo svojom katastrálnom území na pozemku vo vlastníctve obce alebo na inom pozemku po dohode s jeho vlastníkom. Zaujímavosťou je, že takéto územia nemajú klasické stupne ochrany, ako ich poznáme napr. z rezervácií či národných parkov. To, čo bude vo vyhlásenom území zakázané, si určuje obec, ako vyhlasovateľ, samozrejme po dohode so všetkými zainteresovanými.

K Hodine Zeme sa postupne pridáva celé Slovensko

V rámci Hodiny Zeme každý rok symbolicky vypínajú osvetlenie hrady, zámky, mestá i obce, ale aj reklamné pútače súkromných spoločností. Toto gesto sa šíri svetom a ani Slovensko nezaostáva. Tento rok už potvrdili účasť na iniciatíve mnohé mestá a obce vrátane Trnavy, Zvolena, Dolného Kubína, Prešova či Michaloviec. Osvetlenie sa vypne na Bratislavskom hrade aj na Prezidentskom paláci, do tmy sa zahalí Kolonádový most v Piešťanoch, Hodinová veža v Banskej Bystrici, Zvolenský zámok a mnohé ďalšie dominanty.

Pripájajú sa aj vzdelávacie inštitúcie – Žiaci základnej školy s VJM v Komárne skrášlia areál školy, Gymnázium Ľ. Štúra v Michalovciach zas v piatok zorganizuje odvoz do školy bez áut, sadenie stromčeka či čistenie brehu rieky Laborec.

Pripojiť sa k výzve WWF Slovensko formou užitočných brigád sa v najbližšom období zaviazali viaceré organizácie ako Živá Klanečnica, Združenie Slatinka, Save Nature by Čivas o. z., ale napríklad aj mestá Liptovský Mikuláš a Banská Bystrica.

Zoznam sa ďalej rozširuje, aktuálny prehľad subjektov prihlásených do kampane možno sledovať na webe Hodiny Zeme.

Z histórie

Hodina Zeme vznikla z iniciatívy WWF v roku 2007 v Austrálii a upozorňovala na dôsledky zmeny klímy. Postupne sa podujatie rozšírilo do viac ako 190 krajín. Od roku 2011 sa koná aj na Slovensku, a to z impulzu Slovenskej astronomickej spoločnosti pri SAV a Slovenského zväzu astronómov. Spočiatku Hodina Zeme u nás upriamovala pozornosť na svetelné znečistenie, ktoré astronómov limituje v pozorovaniach. Od roku 2016 sa k organizovaniu podujatia pridalo WWF Slovensko a kampaň zamerala pozornosť na dôsledky klimatickej krízy, poškodzovanie prírody, vymieranie druhov rastlín a zvierat.

Zdroj: WWF Slovensko

Copyright © Enviroportal 2023

Súvisiace články

Značky

Globálne problémy ŽP Významné osobnosti, profily, medzinárodné dni