Preskočit na obsah

Hlohovec má pripravenú stratégiu adaptácie na dôsledky zmeny klímy

16.12 2021, TASR

Hlohovec 15. decembra – Mesto Hlohovec vníma hrozby a riziká dosahov zmeny klímy na svoj rozvoj i na zdravie či majetok Hlohovčanov. V záujme systematicky reagovať a prispôsobiť všetky svoje činnosti súčasným i očakávaným dosahom zmeny klímy dalo vypracovať komplexnú stratégiu adaptácie. 

Dokument zaradili do programu decembrovej schôdze mestského zastupiteľstva, informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Hrinková Siebenstichová.

Na základe výsledkov verejného obstarávania poverila radnica vypracovaním Stratégie adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území mesta Hlohovec Karpatský rozvojový inštitút. „Relevantné odbory mestského úradu dlhodobo a systematicky spolupracovali na príprave stratégie, dopĺňali ju a pripomienkovali. Išlo o dvojročný komplexný proces. Dokument má ambíciu byť základným strategickým východiskom v oblasti eliminácie nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy v Hlohovci,“ doplnila Martina Kováčová z odboru stratégie Mestského úradu v Hlohovci.

Stratégia definuje okrem iného ako jeden z cieľov zníženie zraniteľnosti mesta dôsledkami vĺn horúčav zmenami rozlôh spevnených plôch, vzrastlej zelene, vznikom zelených striech a vertikálnej zelene či tiež zavedenie adaptačných opatrení, ktoré by boli cielené priamo na seniorov.

Odporúča napríklad aj ochladzovanie územia cirkuláciou vzduchu medzi urbanizovaným územím a jeho okolitým prírodným prostredím, nepovoľovanie novej výstavby vyšších budov, ktoré by redukovali vzdušné kanály v smere prevládajúcich vetrov a podobne. Rieši tiež zníženie zraniteľnosti mesta povodňami z prívalových zrážok prostredníctvom novovytvorených retenčných nádrží na zadržanie zrážkových vôd či zmenou podielu nepriepustných plôch. Zámerom je aj zníženie zraniteľnosti mesta dlhodobými suchami i zvýšenie povedomia, informovanosti a miery spolupráce s verejnosťou.

Copyright © TASR 2022
Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona.

Súvisiace články

Značky

Dokumenty Klimatická zmena Mestské a vidiecke ŽP